ภาพผู้บังคับบัญชา62 ๑๙๑๐๑๕ 0009
  
       

 • 1058578.jpg
 • 1058579.jpg
 • 72630226_2632241486832676_8335028961587232768_o.jpg
 • 73236412_2632241423499349_7635907018506633216_o.jpg
 • 73254201_2637721136284711_4652744110480818176_o.jpg
 • 73273085_2641848845871940_4342893968472670208_o.jpg
 • 73504696_2644122308977927_4845093142795386880_o.jpg
 • 74161767_2648340691889422_800635234583314432_o.jpg
 • 74216712_2658310834225741_8977446444323569664_o.jpg
 • 74706425_2658852057504952_6858942121785688064_n.jpg
 • 74718040_2660291117361046_3604923170026422272_o.jpg
 • 75091234_2658311404225684_8772723396480860160_o.jpg
 • 75406489_2660294127360745_5700689553447190528_o.jpg
 • 75407612_2647975631925928_2576151848343830528_o.jpg
 • 75453418_2658311214225703_727075969654849536_o.jpg
 • 75576476_2646204272103064_8511126310100140032_o.jpg
 • 75625246_2658311064225718_946710692977704960_o.jpg
 • 1000056266.jpg

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

3 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และในการนี้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

page0302

การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และ การจัดกิจกรรม “วิ่ง” ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช

(3 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น.  พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และ การจัดกิจกรรม “วิ่ง” ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ทุกท่าน, นายประสงค์ จันทร์หยู ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สว.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ สว.กก.๔ บก.ส.๑ เข้าร่วมการประชุม

page0301

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เน้นย้ำกำชับพร้อมติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

2016301

      วันนี้ (2 ม.ค. 63) เวลา 09.40 น. พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ camfrog กับ สภ.ในปกครอง ทั้ง 32 สภ. เพื่อเน้นย้ำกำชับพร้อมติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และเน้นย้ำให้ทุก สภ. ติดตามสถานการณ์การข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้มี หน.สภ./ผู้แทน สภ. ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ที่ตั้ง สภ. และมี พ.ต.อ.เชาวศิลป์  บุญประดิษฐ์  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุณยเกียรติ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.สุริยันต์ วิมลเมือง  รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ทุกแผนกงาน),ผู้แทนศูนย์ 191 ภ.จว.นครศรีธรรมรช, จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และ จนท.เวร ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจบ้านฉิมหลา สภ.หัวไทร

page

     วันที่ (1 ม.ค. 63) เวลา 21.20 น. พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจบ้านฉิมหลา สภ.หัวไทร พบข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหารอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ รายงานเหตุการณ์ปกติ  จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ตรวจดูปริมาณรถ และกำชับให้เร่งระบายรถ อำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อป้องกันรถติดสะสม

2.ให้ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร ควบคู่กันไป เน้นการบังคับใช้กฎหมานตามมาตรการการจับกุม 10 ข้อหาหลัก ให้มีผลการปฏิบัติ

3. จัดแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏืบัติเองด้วย

4. จัดเก็บบันทึกข้อมูลตามแอพพลิเคชั่นที่ได้อบรมมา ให้ได้ปริมาณที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5.ถ่ายทอดความรู้การบันทึกข้อมูล ให้ทุกคนเข้าใจการปฏิบัติโดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกคน

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นจุดบริการร่วมหน้าวิทยาลัยเอสเทค ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

page

     วันนี้(1 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นจุดบริการร่วมหน้าวิทยาลัยเอสเทค ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบพ.ต.อ.สำราญ อุชุภาพ ผกก.สภ.กะปาง  พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางใช้รถใช้ถนน ดังนี้

1.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งระบายรถป้องกันรถติดสะสม

2.การดำเนินการตามกฎหมายยังคงให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง10 ข้อหาหลัก

3.สำรวจเเสงสว่างในเวลากลางคืนให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

4.กำชับกำลังพลมีความพร้อมสามารถอำนวยความสะดวก24 ชม.

5.ดำเนินการตามมารตรการที่กำชับอย่างเคร่งครัด

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ

10163

     วันที่ (1 ม.ค.63) เวลา 05.30 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  คุณโปรยฝน อาวัฒนกุลเทพ  ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุณยเกียรติ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ

และต่อมาเวลา 06.30 น. ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณประตูทางเข้าองค์พระบรมธาตุในการนี้มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี หน่วยงานราชการ  ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จุดเทียน เดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

31126203

     วันที่ (31 ธ.ค.62) เวลา 17.30 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จุดเทียน เดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุฯ ในการนี้มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี หน่วยงานราชการ  ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช​ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน​ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แยกเบญจมฯ​

31126202

     วันที่ (31 ธ.ค.62)เวลา 15.45 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช​ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน​ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แยกเบญจมฯ​ ​ พบ​ ร.ต.อ. พละพล คงฉ่ำ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ตร.จิตอาสา​ อปพร. , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,  เจ้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้ามูลนิธิกู้ภัย อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย​ และได้กำชับข้อสั่งการดังนี้

1.กำชับการบังคับใช้กฏหมายจราจร10ข้อหาหลัก​ ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง

2.เน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยความเข้มแข็ง​ กิริยาวาจาสุภาพการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด

3.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชน

4.กำชับให้ตร.ทุกนาย​ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหากมีการขอกำลังสนับสนุน​ สามารถปฏิบัติได้ทันที  จนท.ประจำจุดตรวจทราบ​ จะได้ดำเนินการตามสั่งการต่อไป

รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารห้างเซ็นทรัล พลาซ่า นครศรีธรรมราช

1111

 

     วันนี้(31 ธ.ค.62) เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ  ผบก.ภ.จว.นครศรี​ธรรมราช​,พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามิน รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ไพศาล  สังข์เทพ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ศิริวัฒน์  อินทร์ยิ้ม ผกก.สภ.พระพรหม พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์  บุณยเกียรติ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารห้างเซ็นทรัล พลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อวางแนวทางมาตรการในการป้องกันรักษาความปลอดภัย,และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในการจัดงานเคาท์ดาวน์ ต้อนรับปีใหม่ 2563 บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัลฯ ณ ห้องประชุมห้างเซ็นทรัล

พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้มาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนหน้า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

30126203

     วันที่(30 ธ.ค.62)เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้มาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนหน้า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พบ พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่,พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ วิทย์การพงษ์ รอง ผกก.ป.ฯ,พ.ต.ต.ธนบดี บุญขวัญ สว.สส.ฯ,ว่าที่ พ.ต.ต.ทศพล กาญจนหิรัญ สวป.ฯ,พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่ จนท.สาธารณสุข อปพร.อส.ตร.อาสาสมัครกู้ภัย ประชาชนจิตอาสา อยู่ปฎิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้สั่งการ ดังนี้

1.อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

2.บังคับใช้กฏหมายให้เป็นรูปธรรมมีผลการปฏิบัติ

3.จัดเตรียมข้อมูลไว้ ณ จุดบริการ เช่น สมุดโทรศัพท์ หมายเลขฉุกเฉิน

4.เปิดสัญญาณไฟวาบๆในช่วงกลางคืน

ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติ หากมีเหตุสำคัญให้รายงานให้ทราบโดยทันที

Copyright © 2018. All Rights Reserved.