พิมพ์

เว็บไซต์สถานีตำรวจ 32 สภ.

เขียนโดย nakhonsipolice. Posted in Uncategorised

 Internet-web-browser รวม Link Web Site ของ สภ. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 สภ.ic-new

logo p8สภ.เมืองนครศรีธรรมราช logo p8สภ.ท่าศา logo p8สภ.พรหมครีรี logo p8สภ.ลานสกา
logo p8สภ.สิชล logo p8สภ.ขนอม logo p8สภ.ชะอวด logo p8สภ.พระพรหม
logo p8สภ.บางนบ logo p8สภ.เฉลิมพระเกียรติ logo p8สภ.นบพิตำ logo p8สภ.ทุ่งสง
logo p8สภ.ทุ่งใหญ่ logo p8สภ.ร่อนพิบูลย์ logo p8สภ.ฉวาง logo p8สภ.นาบอน
logo p8สภ.พิปูน logo p8สภ.บางขัน logo p8สภ.จุฬาภรณ์ logo p8สภ.ถ้ำพรรณรา
logo p8สภ.ช้างกลาง logo p8สภ.ปากพนัง logo p8สภ.หัวไทร logo p8สภ.เชียรใหญ่
logo p8สภ.ชะเมา logo p8สภ.เปลี่ยน logo p8สภ.ขอนหาด logo p8สภ.กะปาง
logo p8สภ.ไม้เรียง logo p8สภ.การะเกด logo p8สภ.เขาพังไกร logo p8สภ.เกาะทวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE,   RACHADAMNERN ROAD,   TAMBON KLANG, AMPHUR MUANG, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE,  POST CODE 80000 ,PHONE NUMBER : 0-7534-1054, 0-7534-1058,   IN CASE OF EMERGENCY AND MISHAP (CATASTROPHE) PLEASE CALL 191 OR 0 7530 4600

Nakhon Si Thammatat Province, all areas 9,942.502 square kilometers, the population is about 1, 674,764 persons ( 830,430 males and 844,334 females).

 • THE MARCH OF THE TERRITORY NEARBY OTHER PROVINCES

The North : close to Surat Thanee Province and Nan Don Bay                                                                         

The West : close to Surat tanee Province and Krabi Province                                                                          

The East   :   close to the Seacoast of the Gulf of Thailand from the north of Amphur Khanom through the south of Amphur Huasai about 225 kilometers                                                                                             

The South   :    close to Amphur Ranote, Songkhla Province,  Amphur Kuan Khanoon,  Pattalung Province and Amphur Huiyod , Trang Province

 • §Nakhon Si Thammatat Provinceis sub - divided into 23 Amphur (Districts)  165 Tambon (Sub districts)1,551 villages and 496,819 houses.

VISION OF NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE

“NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE IS THE INSTITUTION USE THE LAW THAT INSPIRE THE PEOPLE SERVED BY THE PEOPLE - CENTERED”

 

Status of forces OF NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE

 

OFFICIAL

AUTHORIZED RATE

ORIGINAL

VACANCY RATE

COMMISSIONED OFFICERS

781

778

3

OFFICERS 53 YEAR

654

654

0

NON-COMMISSIONED

3,394

2,590

804

SUM

4,829

4,022

807

 

 

 

 

 

 

 

POLICE  IN THE REGION  32 STATION  

 

 

POLICE STATION

QUANTITY

   SUPERINTENDENT

27

   CHIEF INSPECTOR  

2

   INSPECTOR

3

 

 

 

 

 

 

POLICE  STATION UNDER  THE  NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE

1.MUANGNAKHONSI THAMMARAT POLICE STATION  (สภ.เมืองนครศรีธรรมราช)

TEL.      0-7535-6005, 0-7535-6500          FAX    0-7534-1030

2.CHAMAO POLICE STATION  (สภ.ชะเมา)

TEL.      0-7536-6480                              FAX    0-7536-6480

3.PHRAPHROM POLICE STATION  (สภ.พระพรหม)

TEL.      0-7537-8562                              FAX    0-7537-8562

4.LANSAKA POLICE STATION  (สภ.ลานสกา)

TEL.      0-7538-1038                              FAX    0-7539-1250

5.PROMKHIRI POLICE STATION  (สภ.พรหมคีรี)

TEL.      0-7539-6013-4                           FAX    0-7539-6013-4

6.THASALA POLICE STATION  (สภ.ท่าศาลา)

TEL.      0-7533-0764                              FAX    0-7552-1009, 0-7533-0764

7.SICHON POLICE STATION  (สภ.สิชล)

TEL.      0-7533-5503                              FAX    0-7553-6474

8.PLEAN POLICE STATION (สภ.เปลี่ยน)

TEL.      0-7547-0710                              FAX    0-7547-0711

9.KHANOM POLICE STATION (สภ.ขนอม)

TEL.      0-7552-9086                              FAX    0-7552-9086

10.CHAUAT POLICE STATION  (สภ.ชะอวด)  

TEL.      0-7538-1299                              FAX    0-7538-1389

11.KHONHAT POLICE STATION  สภ.ขอนหาด)

TEL.      0-7542-6013                              FAX    0-7542-6013

12.THUNGSONG POLICE STATION  (สภ.ทุ่งสง)

TEL.      0-7541-1555                              FAX    0-7541-1911

13.KAPANG POLICE STATION  (สภ.กะปาง)

TEL.      0-7549-5155, 0-7549-5147          FAX    0-7549-5155

14.RONPHIBUN POLICE STATION (สภ.ร่อนพิบูลย์)

TEL.      0-7544-1222                              FAX    0-7544-1161

15.CHULAPORN POLICE STATION (สภ.จุฬาภรณ์)

TEL.      0-7530-8238                              FAX    0-7530-8238

16.THUNGYAI POLICE STATION  (สภ.ทุ่งใหญ่)

TEL.      0-7548- 9167                             FAX    0-7548-9167

17.BANGKHAN POLICE STATION (สภ.บางขัน)

TEL.      0-7537-1241                              FAX    0-7537-1241

18.NABON POLICE STATION  (สภ.บางนบ)

TEL.      0-7549-1800                              FAX    0-7549-1801

19.CHAWANG POLICE STATION  (สภ.ฉวาง)

TEL.      0-7548-1177, 0-7548-1399          FAX    0-7548-1177, 0-7548-1399

20.MAIRIANG POLICE STATION  (สภ.ไม้เรียง)

TEL.      0-7548-0900                              FAX    0-7548-0901

21.THAMPHANNARA POLICE STATION  (สภ.ถ้ำพรรณรา)

TEL.      0-7530-6019                              FAX    0-7530-6019

22.PHIPUN POLICE STATION   (สภ.พิปูน)

TEL.      0-7549-9008                              FAX    0-7549-9008

23.PAKPHANANG POLICE STATION (สภ.ปากพนัง)

TEL.      0-7551-7397                              FAX    0-7551-7227

24.KOHTHUAD POLICE STATION  (สภ.เกาะทวด)

TEL.      0-7546-6083                              FAX    0-7546-6083

25.CHIANYAI POLICE STATION  (สภ.เชียรใหญ่)

TEL.      0-7538-6122                              FAX    0-7538-6122

26.KARAKAT POLICE STATION (สภ.การะเกด)

TEL.      0-7536-2489                              FAX    0-7536-2490

27.HUASAI POLICE STATION (สภ.หัวไทร)

TEL.      0-7538-9009, 0-7538-9389          FAX    0-7538-9009

28.KHOPNGKRAI POLICE STATION  (สภ.เขาพังไกร)

TEL.      0-7576-7077                              FAX    0-7576-7077

29.BANGNOP POLICE STATION  (สภ.บางนบ)

TEL.      0-7576-6066, 0-7576-6077          FAX    0-7576-6066

30.CHALOEMPHRAKIAT  (สภ.เฉลิมพระเกียรติ)

TEL.      0-7577-2621                              FAX    0-7577-2621

31.NOPPKHITAM POLICE STATION (สภ.นบพิตำ)

TEL.      0-7530-7201                              FAX    0-7530-7265

32.CHANGKLANG POLICE STATION (สภ.ช้างกลาง)

TEL.      0-7544-5711                              FAX    0-7544-5712

  NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE

We have power, duties and responsibilities operations about General Affairs, Correspondence, Human Resources Management, Litigation & Discipline, Strategy, Accounting and Finance, Budget, Logistics, Benefits, Event Director & Secretary, Information Technology & Communication, Public – Relations & Dissemination of Information, Education Training, Data Saving, Checkup, Supervising and make the report about the information and status of the police troops under the control, including to checkup all information with the database of the Royal Thai Police and organise the information status of the troops under the control rightfuylly and current information, Foreign Affairs, Actualize about the plan of CivilDisaster Relief, thw work of the Audit Committee and following the police administration, Child, Youth and Women’s Welfare, the work about General Affair, Public Relation for Community and Civil Welfare, News Reports about Crime Prevention, Special Activities, etc.     The IntelligenceActivity andNews Analysis, dothe work with the Co-Operative or to promote the work with other Institution that  was assigned.

NAKHON SI THAMMARAT PROVINCIAL POLICE WAS DIVIDED INTO 7 DIVISIONS :

 • General Staff  Sub - Division 1 (General Administrative and TroopsPersonnel)
 • General Staff  Sub - Division2( News and Information Technology)
 • General Staff  Sub - Division3(Strategy)
 • General Staff  Sub - Division4(Logidtics)
 • General Staff  Sub - Division5(Public Relations)
 • General Staff  Sub - Division6(Budget and Finance)
 • General Staff  Sub - Division7(Law and Discipline)

                                                                                                                                           

 

 

 

INVESTIGATIONS  DIVISION

Our duty is to responsible the Royal Family Security: the King, the Queen, the Crown Prince, the Regent, the Members of the Royal Family, the Royal representatives, the Climes.The investigationsof the Criminal Case by the CriminalProcedure CodeRuling and otherCriminalTrial Law, actualize on the preventionand suppressionconnected with the criminal, the News, Majorcrime investigation, Special Operation,Jobs of RecoveredExplosives,Investigatingdrug cases and other Addictive Substances inJurisdictionResponsibility of the Provincial Police by :

 1. 1)Administration &Correspondence including to the record of the In and Out Stats of the Investigation Sub – Division.
 2. 2)Public Relation.
 3. 3)To Investigate the Fact in case of the police who was complained or accused ofMalfeasance or Crime.
 4. 4)To Investigate the Fact by the Commander Order.
 5. 5)To Actualize and Promote the Police Station in the Area to do the duties according to the Criminal Procedure Code and otherCriminalTrial Law.
 6. 6)To Actualize and Promote the Police Station in the Area on the preventionand suppressionconnected with the Crime, the Insurgency,Rebellions, Crowd Control and Negotiation.
 7. 7)The Crime Investigation as an Organizations Look or a Criminal Process that is violent and complicate and happened in many areas in Responsiblejurisdiction of the Provincial Police.
 8. 8)To collect (glean) the Criminal Stats, Copiesthe Arrest Warrant, including to co – operate  and to arrest the suspects by the Arrest Warrants as the other institution ask for co – operation, to record the biography of the Criminal Acts or the suspects in the Crime.
 9. 9)

10)To direct and process the news, to produce the news, the intelligence, Assessingthe Situation and present to the commander and related office.

11)To actualize the Investigation and SuppressionOperation in order to get advantages in CrimeProtection, including to find the news about National Stability to promote the operation in the Provincial Police area.

12)Recoveredand Explosives Destruction.

13)Drugs and other Addictive Substances Investigation.

14)Other Duties assigned by the Commander Order

 

INQUIRY DEPARTMENT

Has power, duties and responsibilities operations aboutCrime Investigation in CriminalTrialProcedure Code and other Criminal Trial Laws, to protect and suppress Human Trafficking and other lawsuit in the Provincial Police area by :

 1. 1)Administration &Correspondence including to the record of the In and Out Stats of the Investigation Sub – Division.
 2. 2)To investigate the Crime Investigation in CriminalTrialProcedure Code and other Criminal Trial Laws, including to protect and suppress Human Trafficking and other lawsuit in the Provincial Police areas.
 3. 3)To actualize and checkup the criminal cases that presented to the Provincial Police Office.
 4. 4)To actualize about Amendments tothe Law, the rule, regulations, statute.the command and other announcement connected to the action of the Provincial Police and the Police Stations.
 5. 5)To consult, checkup, collect the rules and regulations connected to the police duties
 6. 6)Other Duties assigned by the Commander Order.

POLICE STATION

Has power, duties and responsibilities operations about Crime Investigation in CriminalTrialProcedure Code and other Criminal Trial Laws in responsible areas including to responsible in Life and Property Safety, Internal Stability, Social Services, to Promote and Encourage the Disaster Mitigation, Community and Public Relationship. Development, Administration, Protection and Suppression, to maintain the Order in the Areas, Jobs Corporations, Audition and Monitoring Committee, Police Administration, including to the other duties assigned by the Commander.

Share