nakhonsipolice

nakhonsipolice

ScreenHunter 1132 Dec. 02 09.38

วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนกำชับสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ภ.8 ถือปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย รอง ผบช.ภ.8, ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.8 และในส่วนของ ภ.จว.นครศรีธรรมราช มี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมผ่านระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ที่ตั้งห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1128 Dec. 02 08.25

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 19.45 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ฯ, หัวหน้าสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุติ)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปให้พร จากนั้นเวลาประมาณ 22.00 น. รับสัญญาณรายการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระภิกษุเจริญชัยมงคลคาถา และมีการลั่นฆ้องดังก้องกังวาน จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงทรงพระเจริญ 3 ครั้ง

ScreenHunter 1127 Dec. 02 08.23

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ด้วยความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง

ScreenHunter 1109 Dec. 01 09.08

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้หมอบหมาย พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปาณแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1108 Dec. 01 09.01

วันที่ 30 พ.ย.59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้มีการฝึกและออกกำลังกายในวันพุธช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการทุกส่วนราชการมีการออกกำลังกายทุก ๆ วันพุธ โดยในวันนี้ พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดวิ่งออกกำลังกายและกายบริหาร บริเวณลานหน้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเวลา 15.40 ผบก.ฯ ได้พูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย อีกทั้งมอบแนวทางในการดำเนินชีวิต และการประหยัดพลังงานในสถานที่ราชการ

ScreenHunter 1101 Nov. 30 09.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 พ.ย.59 เวลา 09.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ(ศปช.ตร.) ของ สภ.ทุ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายางมัทธยม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในกิจการงานตำรวจถึงบทบาทของภาคเอกชนที่สามารถเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ โดย พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น โดย พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร บรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด โดย ร.ต.ท.ประยงค์ ช่วยชู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

S  155099146

 

 

 

 

 

วันที่ 28 พ.ย.59  เวลา 13.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ , พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.กก.ส.ภ.จว.นศ. ร่วมประชุมคลี่คลายคดี 241 ในพื้นที่ สภ.เชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 ร่วมกับฝ่ายสืบสวน สภ.เชียรใหญ่ เพื่อเร่งรัด กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว และคืบหน้าต่อไป

ScreenHunter 1085 Nov. 28 13.23

วันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆใน สังกัด ตร. ณ ห้องประชุม 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมือง นศ.ฯ, พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง ,พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง ,พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุญยเกียรติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ, สว.ฝอ.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว