nakhonsipolice

nakhonsipolice

วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8

เรื่องชมเชยข้าราชการตำรวจ

ด้วย คณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจและองค์กร ของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีแต่ละหน่วยงานรายงานผ่านทางระบบไลน์ Line  "ภาพลักษณ์ ภ.8" ซึ่งมีข้าราชการตำรวจหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประจำเดือน มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

 1.พ.ต.ท.วิชัย  ม่วงสวย รอง ผกก.ป.สภ.สิชล และ ด.ต.พิสิทธิ์  มีสวน ผบก.หมู่ ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราชได้ให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้อง จนสามารถใช้การได้

2.ร.ต.อ.ธัชชัย  คงนก รอง สว.จร. สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ด.ต.ธวัชชัย  คงเพชร ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ด.ต.ต.คำรณ  อนันต์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้ช่วยเปลี่ยนยางรถยนต์ ให้กับรถยนต์ที่ขัดข้อง จนสามารถใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย

3.ด.ต.ไวยกร เช่งแต่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ได้ช่วยเหลือ ผู้ขับรถยนต์ เพื่อจะไปทำธุระ แต่ขับรถขึ้นบนสะพาน สะพานเกิดทรุดลงกระทันหัน ทำให้รถตกลงไปในหลุม ได้ช่วยเหลือโดยประสานรถยกมาช่วยยกรถ

ตำรวจภูธรภาค 8 จึงขอประกาศชมเชยหน่วยงานและบุคคลดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่มีความตั้งใจและใส่ใจในการปฏิบัติงาน จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และขออาธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท

วันศุกร์, 27 มกราคม 2560 00:00

พระราชทานพรปีใหม่ 2560

พระราชทานพรปีใหม่ 2560


 

 

 

วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8

เรื่องชมเชยข้าราชการตำรวจ

ด้วย คณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจและองค์กร ของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีแต่ละหน่วยงานรายงานผ่านทางระบบไลน์ Line  "ภาพลักษณ์ ภ.8" ซึ่งมีข้าราชการตำรวจหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของ ข้าวสารอารหารแห้ง และน้้ำดื่มให้แก่ประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

2.พ.ต.อ. ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.นบพิตำ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ  พร้อมทั้งปรุงอาหาร ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.7 ,ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช

3.พ.ต.อ.อดิศักดิ์  เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของ ข้าวสารอารหารแห้ง และน้้ำดื่มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ปากนคร ,ต.ปากพูน และบริเวณสถานีรถไฟ

4.พ.ต.อ.โชคดี  รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.สิชล พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลืออำนวนความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

5.พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทหาร ,หน่วยงานราชการ ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้และข่้าวกล่อง ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาล ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

6.พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสิทธฺิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา ร่วมกับ จว.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย นำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือ พร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

7.พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว ผกก.สภ.ถ้้ำพรรณรา ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ,จว.นครศรีธรรมราช ,นายกเหล่ากาชาด จว.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ออกตรวจเยี่ยมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย ที่ ม.3 ,ม.11 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช

8.พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด และร.ต.ท.อนัน ณณรงค์ รอง สวป.สภ.การเกด ,ด.ต.เรืองเกียรติ เพชรรัตน์ ผบ.หมู่ ป.สภ.การะเกด ,ด.ต.กอบชัย  อมรชร ผบ.หมู่ ป. สภ.การะเกด ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยช่วยเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง(สุกร) ให้รอดพ้นจากถูกน้ำท่วม

9.ร.ต.อ.พีรพล  ห้องโสภส รอง สวป.สภ.สิชล พร้อม สายตรวจ,อาสามัครตำรวจบ้าน,หน่วยกู้ภัยได้ประสานขอความช่วยเหลือจาก นายชลิต  บุญประคอง ให้ช่วยนำเครื่องเลื่อยยนต์มาตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน จนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ

ตำรวจภูธรภาค 8 จึงขอประกาศชมเชยหน่วยงานและบุคคลดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่มีความตั้งใจและใส่ใจในการปฏิบัติงาน จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และขออาธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท

(เทศา ศิริวาโท)

ผบช.ภ.8

      กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560 00:00

Application สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี 2559

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ Application สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี 2559 โดยได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดจากหน่วยต่างๆทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

รายละเอียดคลิก  http://thaicop.blogspot.com/2016/08/2559.html

ScreenHunter 1251 Jan. 19 09.16

ScreenHunter 1243 Jan. 04 08.59

วันที่ 2  มกราคม 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ  ณ จุดบริการเสาเภา จุดบริการทุ่งปรัง อ.สิชล  จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1242 Jan. 04 08.55

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจสามแยกครุประวิง อ. ขนอม จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1241 Jan. 04 08.51

วันที่ 1 ม.ค.2560  เมื่อเวลา 06.30 น. ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 289 รูป ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร อำเภอ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีจำนวนมาก

ScreenHunter 1240 Jan. 04 08.47

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 23.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก การเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทุกเพศทุกวัยและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม โดยพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ กระทั่งเวลา 23.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวนำ แผ่เมตตาขอขมาพระบรมธาตุ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร เวลา 23.59 น. นับถอยหลัง(Count Down) สู่ปีพุทธศักราช 2560 สายฝนที่ตกอย่างหนักกลับหยุดตกอย่างน่าอัศจรรย์ ประธานในพิธีลั่นฆ้องต้อนรับปีใหม่ 9 ครั้ง พระสงฆ์สวดชะยันโต ต่อจากนั้นวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.01 น. พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ให้พรปีใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

วันที่ 28 ธ.ค.2559 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรัธรรมราช มอบหมายให้ พ.ต.อ.อดุลย ธนชัยขันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กก.สืบสวนฯ และ สภ.เมือง นศ. เข้าร่วมกิจกรรม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ" ณ สนามหน้าเมือง นศ. โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน

ScreenHunter 05 Dec. 29 10.32

ScreenHunter 1223 Dec. 27 15.09

วันที่ 27 ธ.ค.59 เวลา 08.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช และหน่วยข้างเคียง ณ หอประชุมขุนธรักษ์ราชเดช โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 18 นาย

Page 5 of 29