nakhonsipolice

nakhonsipolice

วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2559 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

ScreenHunter 288 Mar. 24 08.08

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิก prakadp8.pdf

 ข้อมูลการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ


ระดับ ผกก.- รอง สว. วาระประจำปี 2558
  ic-new

[1] ระดับ ผกก.   open-file-icon  ic-new
[2] ระดับ รอง ผกก.   open-file-icon  ic-new
[3] ระดับ สารวัตร   open-file-icon  ic-new
[4] ระดับ รอง สารวัตร    open-file-icon  ic-new

divider12

   open-file-icon  คำสั่ง ตร.ที่ 138/2559 แต่งตั้ง รอง ผบก. และ ผกก.(สอบสวน) ในสังกัด ภ.8  ic-new  [File138 download-icon]
   open-file-icon   คำสั่ง ตร.ที่ 139/2559 แต่งตั้งรอง ผกก.(สอบสวน) - รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด ภ.8
ic-new 
[File139 download-icon]

 divider12

70756

วันที่ ๗ มี.ค.๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.  พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร.  พร้อมด้วย พล.ต.ท.พิสิฏฐ์  พิสุทธิ์ศักดิ์,  พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก  ผบช.สพฐ.ตร. , พล.ต.ท.เทศา  ศิริวาโท  ผบช.ภ.๘ , พล.ต.ต.ชลิต  ถิ่นธานี  รอง ผบช.ภ.๘ , นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช , พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  ร่วมมอบนโยบาย  โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยยิงเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน ภ.จว.นครศรีธรรมราช  ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน  หลักการใช้อาวุธปืน  พร้อมทั้งยิงปืนเก็บหัวกระสุนและเก็บปลอกกระสุนปืนเบื้องต้น โดย จนท.พฐ.นศ. จากนายอำเภอ และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๒๓ อำเภอ

70770

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของ สภ.เมือง นศ. ,สภ.ชะเมา,สภ.พระพรหมตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น (คู่บัดดี้) โดยมี ผศ.เชาวน์วัส เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.สุวัฒน์ แตงคูหา ผกก.สภ.ชะเมา,พ.ต.อ.สุเชษฐ์ ทรัพย์มี ผกก.สภ.พระพรหม , พ.ต.ท.คมสัน พฤศวานิช รอง ผกก.ป.สภ.เมือง นศ ,จนท.ตร.สภ.เมือง นศ., สภ.ชะเมา,สภ.พระพรหม,นายก อบต. ในพื้นที่ อ.เมือง นศ. และ อ.พระพรหม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมืองจว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 214 Mar. 04 10.29

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของ สภ.บางขัน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น (คู่บัดดี้) โดยมี พ.ต.อ.สงบ จันทร์สิงห์ ผกก.สภ.บางขัน,จนท.ตร.สภ.บางขัน,นายก อบต. ในพื้นที่ อ.บางขัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางขันวิทยา อ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอบางขัน และฝ่ายปกครอง ที่ อบต.ลำนาว อ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 214 Mar. 02 16.08

วันที่  1  มีนาคม  2559  เวลาประมาณ  10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.พิรุณ  กลัดทอง ผกก.ฯ และข้าราชการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปี  2559  ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช และ ทดสอบวิ่งที่ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จว.นครศรีธรรมราช
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็นตำรวจที่มีบุคลิกภาพ และท่าทางที่องอาจ ผึ่งผาย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่จะมอบหมาย
4. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล และการสูญเสียบุคลากร
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจโดยรวม

วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 00:00

คู่มือบริหารงานระดับสถานีตำรวจ

cover id159คู่มือบริหารงานระดับสถานีตำรวจ ic-new

ScreenHunter 187 Feb. 17 09.04ScreenHunter 188 Feb. 17 09.07

1.รับหนังสือ ภ.8 ที่ 0023.15/49 ลง 16 ก.พ.59 เรื่องประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานในสังกัด ซึ่งคณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจและองค์กร ของ ตำรวจภูธรภาค 8  ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่แต่ละหน่วยรายงานผ่านทางระบบ Line  "ภาพลักษณ์ ภ.8" ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ภ.จว.นครศรีธรรมราช ข้าราชการและหน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ได้รบประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้

     2.1 สภ.ท่าศษลา กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันช่วยเหลือชาวประมง ม.5 ต.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช เนื่องจากภัยพิบัติ ฝนตกคลื่นลมแรง น้ำทะเลหนุน เป้นเหตุให้น้ำท่วมบริเวณชาย้ฝั่งต้องอพยพส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของชาวบ้านขึ้นจากฝั่งให้อยู่ในที่ปลอดภัย จนชาวบ้านชื่นชมและขอบคุณที่มาช่วยเหลือ

     2.2 สภ.ขนอม กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านของนายทรงชัย  คงสัมมนา อายุ  35 ปี อาชีพรับจ้าง ซึ่งมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ีคนเดียว สภาพเป็นบ้านร้างทรุดโทรม

     2.3 ด.ต.สุทธิพงษ์  ซิเคนทรีย์ ผบ.หมู่ (จร.)สภ.ทุ่งสง ได้ดูแลทรัพย์สินและช่วยชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบท์) ประสบอุบัติเหตุรถชนป้ายบอกทางจนสลบ และได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณสามแยกบ้านจำปา ม.3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งส จว.นครศรีธรรมราช โดยได้ปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บแล้วนำส่งโรงพยาบาลทุ่งสง จนปรากฏข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์"
โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 122 Feb. 01 13.09