nakhonsipolice

nakhonsipolice

การตรวจราชการของสำนักงานจเรตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง  แผนการตรวจราชการ ของ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ดาวน์

โหลดแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ได้ที่   bebformjaray.pdf        form1.pdf       form2.pdf        form3.pdf      form4.pdf       from5.pdf

หน่วยระดับ ภ.จว. มี ๓ ด้าน  คือ

๑. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา            

    (ตรวจกลุ่มงานสอบสวน)

๒. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

     (ตรวจฝ่ายอำนวยการและกองกำกับการสืบสวน)

๓. แบบตรวจราชการตามนโยบาย ตร.ประจำปี ๒๕๕๙

     (ตรวจฝ่ายอำนวยการ  กลุ่มงานสอบสวน และกองกำกับ การสืบสวน)

หน่วยระดับ สภ. มี ๖ ด้าน คือ

            ๑. ด้านที่ ๑ ด้านการบริการทั่วไป

            ๒. ด้านที่ ๒ ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

            ๓. ด้านที่ ๓ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน

            ๔. ด้านที่ ๔ ด้านการควบคุมและจัดการจราจร

            ๕. ด้านที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

            ๖. แบบตรวจราชการตามนโยบาย ตร.ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคาร, 19 มกราคม 2559 00:00

โครงการจิบกาแฟ แลเมืองคอน

ScreenHunter 95 Jan. 19 14.26

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน

วันนี้(19 ม.ค.59) เวลา 07.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2559 ที่หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้บังคับการ ร่วมให้การต้อนรับ มีพลตำรวจโทเทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดำเนินงานโครงการนครปลอดภัย “ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %) เป็นต้น

พลตำรวจโทเทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้กล่าวเชิญชวนร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ รายการ ตำรวจภาค 8 ใจเกินร้อย ปั่นย้อนรอยศรีวิชัย ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี(CO-OP) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 120 กิโลเมตร 70 กิโลเมตร และ วีไอพี 30 กิโลเมตร

ด้านนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ร่วมกับบริจาคเงินจนสามารถแก้ไขปัญหาสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่เป็นคอขวด จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งได้กล่าวเชิญชวนให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 -31 มกราคม 2559 โดยขอเชิญชวนให้ขึ้นป้ายต้อนรับหน้าสำนักงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ พร้อมลดค่าบริการต่าง ๆ ในช่วงดังกล่าวด้วย และในช่วงระหว่างวันที่ 18 -22 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีงานสำคัญอีกหนึ่งงานคืองาน แห่ผ้าขึ้นธาตุ ในช่วงเทศกาลมาฆบูชา ซึ่งจะได้มีการพูดคุยกันในโอกาสต่อไป..//

ประชุมมอบหมายนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ic-new 

page
  
    พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 14) ประชุมมอบหมายนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม รอง ผบช.(ปป) (กม)
-ผบก.ภ.จว. และ ผบก.สส.ภ.๘,รอง ผบก.ภ.จว. ที่ควบคุมงานด้านปราบปราม,สืบสวน ปละ สอบสวน
- ผบก/สวญ/สว.หน.สภ.
- รอง ผกก.ป./สวป/หัวหน้างานป้องกันปราบปราม สภ.
- รอง ผกก.สส./หัวหน้างานสืบสวน
- หัวหน้างานสืบสวน สภ.
- ผกก.สส.ภ.จว.,ผกก.สส.ภ.๘ และ รอง ผกก.สส. ๑-๓ บก.สส.ภ.๘   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของ ภ.๘
Download ไฟล์มอบนโยบาย [File1] [File2]   ic-new

ScreenHunter 74 Jan. 11 10.14

๑๑ ม.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘" ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ม่วงงาม) อ.ร่อนพิบูลย์ โดยมี พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. กล่าวรายงานการฝึกอบรม คณะครูฝึกจาก ศฝร.ภ.๘ จำนวน ๕ นาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย จนท.ตร.ในสังกัดที่ทำหน้าที่ประจำกองร้อย คฝ.ภ.จว.นศ. จำนวน 170 นาย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติในการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

ScreenHunter 73 Jan. 11 10.11

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.

พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ได้มีกิจกรรมวันเด็ก ด้านหน้า ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ พร้อมทั้งจัดเตรียม อาหาร และของขวัญมอบให้ ลูก หลาน ข้าราชดารตำรวจ จำนวนมาก พร้อมกิจกรรมบนเวที โดยมี คณะแม่บ้านตำรวจภูธรฯ และ จราจร สภ.เมืองฯร่วมสร้างความบรรเทิง และแจ้งของรางวัล โดยได้รับการสนับสนุน จาก ผกก.เมืองนครศรีฯ,สำเพ็งเมืองนคร ตลอดจนพี่น้อง ตร.ที่ร่วมกัน. สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้เด็กและผู้ปกครอง เริ่ม 08:00-12:00น 
Welcome ยินดีต้อนรับ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 73 Jan. 07 12.51

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าว ยุทธการ นครปลอดภัย  

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แถล่งข่าว ยุทธการนครปลอดภัย จาก ผลการจับกุมเครื่อยข่ายยาเสพติด ผู้ต้องหา

1.นายศิวณัฐ หรือนัด ชูสกุล 
2.นายธีรพงศ์ หรือเจ เจริญพร
3.นายประสิทธิ์ หรือสิด ภาวะศุทธินนท์
4.นายศุภักษร หรือเอ รัตนวิโรจน์
5.นางสาวขนิษฐา หรือเอ๋ แซ่ตัน
ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย,จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาไอซ์)โดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย,ขับขี่รถยนต์ในขณะที่มีสารเสพติดให้โทษปรพเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ในร่างกาย,ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฏหมาย
ของกลาง 
1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) บรรจุไว้ในถุงพลาสติกขาวใส่ จำนวน 1 ถุง น้ำหนักรวมชั่งได้ประมาณ 0.90 กรัม
2.อุปกรณ์สำหรับใช้เสพ ยาเสพติด(ยาไอซ์) จำนวน 4 ชุด
3.หลอดแก้วสำหรับเสพ (ยาไอซซ์) จำนวน 8 หลอด
4.ลูกกระสุนปืนลูงซอง 12 จำนวน 12 นัด
5.เครื่องกระสุนปืน .358 จำนวน 1 นัด
6.เครื่องชั่งจิดิตอล จำนวน 1 เครื่อง
7.ถุงพลาสติกขาวใส่
8.รถยนต์อีซูซุ สีน้ำเงิน บบ 477 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน

พร้อมการจับกุมเครื่อยข่ายยาเสพติดร้านเบริ์ดประดับยนต์อำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ต้องหา
1.นายสุริยะ หรือเอ เรืองช่วย ของกลาง
1.1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ชนิดที่ส้มมีตับ WY บนตัวเม็ด จำนวน 50 เม็ด
1.2.เครื่องโทรศัพท์แบบพกพา ยีห้อโนเกีย จำนวน 1 เครื่อง 
2.นายอนุศักดิ์ หรือเอิน จอมประชา 
3.นายสิขรินทร์ หรือบิก ดิษฐ์คล้าย
ของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า) ชนิดสีส้มมีตับ WY บนตัวเม็ด จำนวน 50 เม็ด
เครื่องโทรศัพท์แบบพกพา ยี่ห้อโนเกียและซัมซุง 2 เครื่อง/2 ซิม
4.นายจรัญ หรือเบริ์ด ด่านสถาปนาพงค์ 
5.นางสาวปิยธิดา หรือขวัญ ภักดี 
ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย,ร่วมกันพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง ยาเสติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ชนิดส้มมีตับ WY บนตัวเม็ด จำนวน 400 เม็ด
เครื่องโทรศัพท์แบบพกพา ยี่ห้อไอสตาย,ซัมซุง,โนเกีย,ทรู อย่างละ 1 เครื่องรวม 4 เครื่อง 4 ซิม 
ทั้งนี้ได้ทำการจับกุมผู้เสพแล้วขยายผลโดยการให้ผู้เสพใช้โทรศัพท์ติดต่อล่อซื้อ ตามจุดนัดหมาย และนำมาส฿่การจับกุมและแถล่งข่าวเพืีอพี่น้องประชาชนรับทราบการทำงาน
ทั้งนี้ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ กล่าวชื่นชม ชุดจับกุม และ ชี้แจ้งผู้ปกครองผ่านสื่อในการดูแลยุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด 
ณ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

wgH0cN

โดย พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท (ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ 
"Tour of Police 8" ตำรวจภูธรภาค 8 ใจเกินร้อยปั่นย้อนรอยศรีวิชัย 
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO/OP) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์
• เพื่อมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้แก่สภากาชาดไทย
• เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย
• เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรเอกชน ชมรม และประชาชนทุกเพศทุกวัย
• เพื่อหาทุนสนับสนุนภารกิจของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๘

รายละเอียด ติดตามได้ที่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1364254&p=12504423#p12504423

ScreenHunter 71 Jan. 07 09.07
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีต้อนรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 
6 ม.ค.59 เวลา 10.20 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ มอบหมาย พ.ต.อ.อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ และคณะ ร่วมอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ลงจากเครื่องบินแล้วนำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก มีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ รอรับ จากนั้นขบวนรถบุษบกพร้อมขบวนรถจักรยาน เคลื่อนตัวออกจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผ่านค่ายวชิราวุธ ถนนราชดำเนิน สนามหน้าเมือง เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อถึงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ร่วมกับ รอรับ โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ลงจากรถบุษกไปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกรวยดอกไม้ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชแสดงต้อนรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธี จากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัญเชิญไฟพระฤกษ์ขึ้นประดิษฐานไว้ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปยังอำเภอต่าง ๆ พร้อมจัดเฉลิมฉลองใน 4 กลุ่มอำเภอ คือ วันที่ 7 มกราคม 2559 อ.ท่าศาลา วันที่ 8 มกราคม 2559 อ.ทุ่งสง วันที่ 9 มกราคม 2559 อ.ร่อนพิบูลย์ และ วันที่ 10 มกราคม 2559 อ.เชียรใหญ่ จากนั้นวันที่ 11 มกราคม 2559 อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงวันพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 23 มกราคม 2559

คู่มือการฝึกยุทธวิถีตำรวจด้านการยิงปืน

กรุณาดาวโหลด  คู่มือการฝีกยุทธวิธีตำรวจด้านการยิงปืนได้ที่  gun.pdf    ปก cover.pdf