nakhonsipolice

nakhonsipolice

150860         

     วันนี้ (15 ส.ค.60) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เเละมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 85 นาย ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยมี รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.(ทุก สภ.), รอง ผกก.สภ.ฯ ,สว. เเละหน่วยงานข้างเคียงเข้าร่วม

 

   

120860night

     วันที่ (12 ส.ค.60) เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายพุ่มเครื่องราชสักการะ เเละพิธีจุดเทียนชัยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน พ.ต.อ.ธวัชชัย สังฆมิตกุล ผกก.สภ.ชะเมา คณะเเม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเข้าร่วม

120860 m

     วันที่ (12 ส.ค.60) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเข้าร่วม

150860

     วันที่ (12 ส.ค.60) เวลา 06.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานเเก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเข้าร่วม

page128

 

วันที่ 11 ส.ค.60  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.สิชล พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันท์ ผกก.สภ.เปลี่ยน นายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอสิชล พ.ต.ประเสริฐ สายทองเเท้ ผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสิชล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจ สภ.สิชล เเละประชาชน เข้าร่วม

(9 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพ เก็บหัวกระสุนปืนเเละเก็บปลอกกระสุนปืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนบพิตำ อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วีรชาติ คูหามุข ผกก.สภ.นบพิตำ พ.ต.ท.เเสงกฤช พิทักษ์กรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.นบพิตำ นายบุญส่ง สิทธิยุโน ปลัดอาวุโส อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเเละข้าราชการตำรวจ สภ.นบพิตำ เข้าร่วม

page99

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จักรยานยนต์) ของทางราชการจำนวน 3 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช (งานส่งกำลังบำรุง) กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร  new

http://www.nakhonsipolice.go.th/index.php/2016-11-15-02-32-41/viewdownload/8-purchase/5398-3

mission 290760

       วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา ปัญญาเลิศ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ได้เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายคณะสงฆ์วัดสระมโนราห์ภูผาราม เพื่อการพัฒนาอาคารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ณ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ม.5 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ผู้นำชุมชน เเละประชาชน เข้าร่วม

26072017

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช   พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช หัวหน้าทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้แทนสหวิชาชีพประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช อัยการจังหวัดทุ่งสง อัยการจังหวัดปากพนัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ เข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือ ทีมสหวิชาชีพ ศพดส ภ.จว.นครศรีธรรมราช ณ อาคารขุนพันธรักษ์ราชเดช ชั้น2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช

 

mission 20072017

     วันที่ ( 20 ก.ค.60)เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาพังไกร พบ   พ.ต.ท.บัณฑิต สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร พ.ต.ท.สุบรรณ อาชาชาญ สวป.สภ.เขาพังไกร พ.ต.ท.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ สว.สส.สภ.เขาพังไกร เเละข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เขาพังไกร

Page 3 of 35