nakhonsipolice

nakhonsipolice

page1012

วันที่  10 ธ.ค.60 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ,พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานเเก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ.ได้เดินทางมาประชุมทีมงานตำรวจ สภ.นบพิตำ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปภ., เเละพระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็ก เเละทีมตำรวจที่เป็นชุดสร้างบ้านให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 จำนวน 10 หลังตามรายชื่อที่ปรากฎ
1.นางกิ้มคล่อง อนุกูล บ้านเลขที่ 122 ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
2.นายเปี้ยน สวัสดี บ้านเลขที่ 114 ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
3.นายจิราวุฒิ เเก้วเเก้ว บ้านเลขที่ 123 ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
4.นายณรงค์ศิลป์ เพชรเเก้ว บ้านเลขที่ 163 ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
5.นางสุกัญญา วาระเพียง บ้านเลขที่ 62/1 ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
6.นายปริทัด ช่วยชบ (ไม่มีบ้านเลขที่) ม.7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
7.นางเหี้ยง คำธร บ้านเลขที่ 159/4 ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
8.นายสุชาติ คำธร บ้านเลขที่ 294 ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
9.นายเเฉล้ม จูช่วย บ้านเลขที่ 159/2 ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ
10.นางอัมพร จีนเมือง บ้านเลขที่ 154 ม.1 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ
โดยใช้งบประมาณค่าวัสดุหลังละ 230,000 บาท ค่าเเรงหลังละ 72,000 บาท รวมหลังละ 302,000 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 3,020,000 บาท

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

     

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (M๖๐๑๒๐๐๑๔๗๖๒) ลงวันที่   ๘    ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๐๑๒๐๐๒๑๒๑๙

อาคารที่ทำการ สภ.สิชล พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕,๔๕๒,๙๐๐.๐๐

๑๒/๒๕๖๐

     
 

กรุณาดาวโหลด

http://www.nakhonsipolice.go.th/index.php/2016-11-15-02-32-41/summary/8-purchase/5490-2561

08 ธ.ค.60 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.สุระสิทธิ์  ทิพรัตน์ ผกก.สอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.ท.ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ รอง ผกก.จร.สภ.เมือง นศ.,พ.ต.ต.อาทรณ์ อินท่าม สว.จร.สภ.เมือง นศ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพและข้าวกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

page121214

วันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา14.40 น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ พล.ต.จะนะ ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผบ.ทบ.ให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชืพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง(โรงเรียนวัดเสมาเมือง)และ(ศูนย์อพยพประชาชนวัดโทเอก)ต.อินทร์คีรี อ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

 

page121261

page121260

 

วันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าศาลา ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย มีน้ำได้ไหลเข้าท่วมหน้า สภ.และเข้าบ้านพักข้าราชการตำรวจได้รับความเสียหาย โดยมี พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา และข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ท่าศาลา กำลังปฏิบัติหน้าที่ทำการช่วยเหลือประชาชน

page02122560

 

วันที่ 2 ธ.ค.60  เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบเเก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช โดย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ อบต.เคร็ง เเละที่ว่าการอำเภอชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 ธ.ค.2560

กรุณาดาวโหลด  มอบนโยบายบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ นโยบาย รรท.ผบช.ภ.8

วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 10:11

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 11/2560

page171160

วันที่ 17 พ.ย.60  เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ได้มีการมอบประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับศูนย์ 191 ภ.จว.นศ.ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ตามโครงการประเมินศูนย์ 191 ดีเด่น ประจำปี 60 , การมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ สภ.ที่มีผลคะแนนสูงสุด อันดับ 1-3 จำนวน 5 สภ.ในการตรวจประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนางานสอบสวนฯ ในระยะแต่ ก.ย.-พ.ย.60, การมอบประกาศเกียรติคุณผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติด ให้กับข้าราชการตำรวจ 10 ราย, ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 10 ราย และ ข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี จำนวน 1 ราย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง ผบก.ฯ,หน.สภ.ฯ,รอง ผกก.ฯ, สว.ฯ, ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละหน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

031001

     วันที่ ( 3 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช ภ.8, พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช ภ.8พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รอง ผบก ภ.จว.นศ.ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 11.50 น เดินทางถึงศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ได้พบปะประชาชน มอบของให้ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เวลา 15.30 น.ประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม2 ศูนย์ประสานงานลุ่มน้ำปากพนังฯ เวลา 16.40 น.เดินทางไปสักการะพระบรมมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 18.30 น.เดินทางไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเดินทางกลับกรุงเทพฯ

031060

     วันนี้ (3 พ.ย.60) เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.    นครศรีธรรมราช ,พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รองผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เดินทางมาตรวจความพร้อม กอ.รปภ.(สน.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เพื่อเข้าสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Page 3 of 40