nakhonsipolice

nakhonsipolice

       

           วันที่ (7 ก.พ.60) เวลา 10.10 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.  นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ร่วมในพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 42 เพื่อเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ที่ได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ

 

page

 

 

mix6260-1

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เดินทางมาตรวจ ติดตามความคืบหน้าการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.สิชล
   1.บ้านนายจำนงค์ ใจห้าว 68/2 ม.6 ต.เขาน้อย อ.สิชล จว.นศ.
   2.นายสุวัต ขนอม 43/5 ม.7 ต.เสาเภา อ.สิชล จว.นศ. (ก่อสร้างต่อเติมไม่อยู่ในงบประมาณของจังหวัด)     และได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานทั้งฝ่ายท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง พระภัทรธรรมมาภร เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็ก ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย ทั้งหมดมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.50 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช.มอบหมายให้พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์ รอง.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการหน่วยต่างๆร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ

ScreenHunter 1307 Feb. 03 13.04

วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8

เรื่องชมเชยข้าราชการตำรวจ

ด้วย คณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจและองค์กร ของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีแต่ละหน่วยงานรายงานผ่านทางระบบไลน์ Line  "ภาพลักษณ์ ภ.8" ซึ่งมีข้าราชการตำรวจหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประจำเดือน มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

 1.พ.ต.ท.วิชัย  ม่วงสวย รอง ผกก.ป.สภ.สิชล และ ด.ต.พิสิทธิ์  มีสวน ผบก.หมู่ ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราชได้ให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้อง จนสามารถใช้การได้

2.ร.ต.อ.ธัชชัย  คงนก รอง สว.จร. สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ด.ต.ธวัชชัย  คงเพชร ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และ ด.ต.ต.คำรณ  อนันต์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้ช่วยเปลี่ยนยางรถยนต์ ให้กับรถยนต์ที่ขัดข้อง จนสามารถใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย

3.ด.ต.ไวยกร เช่งแต่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ได้ช่วยเหลือ ผู้ขับรถยนต์ เพื่อจะไปทำธุระ แต่ขับรถขึ้นบนสะพาน สะพานเกิดทรุดลงกระทันหัน ทำให้รถตกลงไปในหลุม ได้ช่วยเหลือโดยประสานรถยกมาช่วยยกรถ

ตำรวจภูธรภาค 8 จึงขอประกาศชมเชยหน่วยงานและบุคคลดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่มีความตั้งใจและใส่ใจในการปฏิบัติงาน จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และขออาธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท

วันศุกร์, 27 มกราคม 2560 00:00

พระราชทานพรปีใหม่ 2560

พระราชทานพรปีใหม่ 2560


 

 

 

วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8

เรื่องชมเชยข้าราชการตำรวจ

ด้วย คณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจและองค์กร ของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีแต่ละหน่วยงานรายงานผ่านทางระบบไลน์ Line  "ภาพลักษณ์ ภ.8" ซึ่งมีข้าราชการตำรวจหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของ ข้าวสารอารหารแห้ง และน้้ำดื่มให้แก่ประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

2.พ.ต.อ. ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.นบพิตำ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ  พร้อมทั้งปรุงอาหาร ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.7 ,ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช

3.พ.ต.อ.อดิศักดิ์  เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของ ข้าวสารอารหารแห้ง และน้้ำดื่มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ปากนคร ,ต.ปากพูน และบริเวณสถานีรถไฟ

4.พ.ต.อ.โชคดี  รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.สิชล พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลืออำนวนความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

5.พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทหาร ,หน่วยงานราชการ ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้และข่้าวกล่อง ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาล ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

6.พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสิทธฺิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา ร่วมกับ จว.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย นำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือ พร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

7.พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว ผกก.สภ.ถ้้ำพรรณรา ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ,จว.นครศรีธรรมราช ,นายกเหล่ากาชาด จว.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ออกตรวจเยี่ยมแจกสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย ที่ ม.3 ,ม.11 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช

8.พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด และร.ต.ท.อนัน ณณรงค์ รอง สวป.สภ.การเกด ,ด.ต.เรืองเกียรติ เพชรรัตน์ ผบ.หมู่ ป.สภ.การะเกด ,ด.ต.กอบชัย  อมรชร ผบ.หมู่ ป. สภ.การะเกด ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยช่วยเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง(สุกร) ให้รอดพ้นจากถูกน้ำท่วม

9.ร.ต.อ.พีรพล  ห้องโสภส รอง สวป.สภ.สิชล พร้อม สายตรวจ,อาสามัครตำรวจบ้าน,หน่วยกู้ภัยได้ประสานขอความช่วยเหลือจาก นายชลิต  บุญประคอง ให้ช่วยนำเครื่องเลื่อยยนต์มาตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน จนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ

ตำรวจภูธรภาค 8 จึงขอประกาศชมเชยหน่วยงานและบุคคลดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่มีความตั้งใจและใส่ใจในการปฏิบัติงาน จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และขออาธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                            ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท

(เทศา ศิริวาโท)

ผบช.ภ.8

      กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560 00:00

Application สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี 2559

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ Application สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี 2559 โดยได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดจากหน่วยต่างๆทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

รายละเอียดคลิก  http://thaicop.blogspot.com/2016/08/2559.html

ScreenHunter 1251 Jan. 19 09.16

ScreenHunter 1243 Jan. 04 08.59

วันที่ 2  มกราคม 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ  ณ จุดบริการเสาเภา จุดบริการทุ่งปรัง อ.สิชล  จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1242 Jan. 04 08.55

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจสามแยกครุประวิง อ. ขนอม จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1241 Jan. 04 08.51

วันที่ 1 ม.ค.2560  เมื่อเวลา 06.30 น. ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2560 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 289 รูป ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร อำเภอ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีจำนวนมาก

Page 2 of 26