nakhonsipolice

nakhonsipolice

090361

  

         วันนี้ (9 มี.ค.61) เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว. นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุฯ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  

วันที่ 5 มี.ค. 61 พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ภ.จว.นศ. ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.61 ณ สนามหน้าเมือง จว.นครศรีธรรมราช

page06

วันที่ 26 ก.พ.61  เวลา 13.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจเรตำรวจ , พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นศ. , ข้าราชการทหาร และพลเรือน เข้าร่วม

page2702

วันที่ 28 ม.ค.61  เวลา 22.00 น พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง ,พ.ต.ท.พิษณุกร จาดเมือง รอง ผกก.สส.ฯ ,พ.ต.ท.สุริยันต์ วิมลเมือง รอง ผกก.ป.ฯ ร่วมตรวจสอบความพร้อมกำลังพลก่อนปล่อยเเถวกวาดล้างอาชญากรรมเเละยาเสพติด ณ สภ.ทุ่งสง โดยมี ข้าราชการตำรวจ อาสาสมัครเเละฝ่ายปกครอง เข้าร่วม

page290161

17016101

     วันที่ (๑๗ ม.ค.๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ พร้อมด้วย พ ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ. เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.เกาะทวด พบ พ.ต.ท.สุริยา. ศรีแฉล้ม สว.สภ.เกาะทวด. พร้อมด้วย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะทวด รอรับการตรวจเยี่ยม ได้ประชุมชี้แจงและมีข้อราชการ ดังนี้

1.เรื่องความมีอาวุโส การแสดงความเคารพระหว่างผู้มีตำแหน่งน้อยกว่า ต่อผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่กว่า และเมื่อผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างได้ ให้น่าเคารพนับถือ

2.การทำงานของตำรวจให้ทำงานเป็นทีม ประสบความสำเร็จเป็นทีม โดยใช้หลัก I ไอ ผู้ที่มีตำแหน่งสูง(หัวหน้าหน่วย) เห็นในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร จะกำหนดทิศทางการปฏิบัติไว้อย่างไร U ยู ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า (ผู้ปฏิบัติ) เห็นในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร จะร่วมมือกันได้อย่างไร ซึ่งไอ และ ยู ต้องพูดคุย มีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อร่วมมือกันทำงาน โดยใช้วิธีการ ๓ ป. เปิดใจ ยึดแนวทางของไอ โดยพยายามให้ยู รับทราบ ปรับเปลี่ยน นำแนวทางของยู มาเสริมเปลี่ยนการปฏิบัติของ ไอ หากเป็นแนวทางที่ไอ เห็นว่าดีกว่า ประชาธิปไตย ใช้เพื่อหาแนวทางการร่วมมือกันอย่างเหมาะสม ตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งยูและไอ ก็ต้องยอมรับ และร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อ I ไอ รวมกับ U ยู จึงเป็น we วี We ผู้ที่มีตำแหน่งสูง(หัวหน้า)และผู้ที่มีตำแหน่งต่ำ (ผู้ปฏิบัติ) มีความเห็นในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ด้วยกัน ยอมรับและทำตามแนวทางที่ตกลงใจกันเป็นทีม

3.ความรักความสามัคคีกันและกัน ทั้งรักหน่วยงาน รักผู้บังคับบัญชา รักเพื่อนร่วมงาน รักผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนรักตัวเองให้ดำรงเกียรติของตำรวจได้อย่างมีศักดิ์ศรี ดังคำบาลีที่หน้าหมวกตำรวจ ได้ระบุไว้ว่า “สัพเพสัง สังฆะ ภูตานัง สามัคคี วุฑฒิ สาธิกา” “ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งปวงผู้อยู่เป็นหมวดหมู่กัน ย่อมเป็นเครื่องทำความเจริญให้สำเร็จ”

4.หลักการปฏิบัติงานตำรวจให้เน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนเป็นข้อสำคัญ

5. หลักในการแสวงหาความร่วมมือประชาชน ใช้แนวคิด ๒ ข้อ

   5.1ใช้หลัก บวร.   บ้าน   ข้อมูลท้องถิ่น สภาพความเป็นอยู่แห่งถิ่นว่าเป็นอย่างไร ชุมชนมีอาชีพอย่างไร

วัด ข้อมูลที่ท้องถิ่นนั้น ศรัทธา เคารพเชื่อถืออย่างไร คนที่ประชาชนศรัทธา โรงเรียน สถานที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนและคนในท้องถิ่น และเป็นที่สร้างเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เพื่อมาพัฒนาชุมชน

   5.2 ใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เข้าใจ คือ เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ ตามหลัก บวร

เข้าถึง คือ เข้าใจสิ่งที่สังคมนั้นต้องการ ว่าเป็นอย่างไร    

พัฒนา คือ การนำสิ่งที่สังคมต้องการ เพื่อมาสร้างสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ในงานของตำรวจคือ ลงมือทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อสร้างให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ไม่หวาดระแวงภัยอาชญากรรม ภายใต้กรอบวิธีการตามกฎหมาย

ScreenHunter 13 Jan. 16 12.26

วันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,หน.สภ.,รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สอบสวน,รอง ผกก.สืบสวน,สวป.,สว.สส.สภ.ในสังกัด,ผกก.ฝอ.,รอง ผกก.ฝอ.,สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช,ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม เมื่อเดินทางมาถึงได้พบปะข้าราชการตำรวจ และสักการะองค์ท้าวจตุคามรามเทพ รูปปั้น พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช แล้วได้เข้าตรวจเยี่ยมภายในอาคารที่ทำการ จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้เดินทางมารอรับการตรวจ จำนวน ๑๔๔ นาย ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ที่ประชุมรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติและจะได้นำไปถือปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามสั่งการต่อไป

วันที่ (15 ม.ค.61) เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รรท. รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และ หน.สภ.ในสังกัด ได้ทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนพิทักษ์ภัยให้กับประชาชน โดยบูรณาการ ชุดปฏิบัติการจากสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน, กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, อาสาสมัครรักษาแดน และอาสาสมัครตำรวจ, มูลนิธิต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 835 นาย ณ ถนนราชดำเนิน หน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 08 Jan. 16 10.40

ScreenHunter 06 Jan. 16 10.36

วันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 13.30.น. พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 
1.สภ.ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 จำนวน 4 สภ.
2.สภ.ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 จำนวน 1 สภ.
3.สภ.ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 จำนวน 21 สภ.
4.ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 43 ราย
5.ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 25 ราย
6.ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 2 ราย
7.ข้าราชการตำรวจที่บริจาคเงินในการสร้างหน่วยบริการประชาชนบ้านมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ จำนวน 1 ราย
- การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช 
โดยมี รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ฯ, รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ, ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละ หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 10:12

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 13 ม.ค.60 เวลา 08.00 - 12.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยแม่บ้าน และคณะ พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจ เปิดกิจกรรมจัดงานวันเด็ก บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ  การแสดงจาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา. ,เสมาเมือง,นานาชาติ ร่วมการแสดงประสานความรักสามัคคี ทั้งนี้ พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว. รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมงานและกิจกรรม พร้อมนำจักรจานมามอบ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้และมอบรางวัลของขวัญต่าง ๆมากมายแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ซึ่งแฝงความนัยว่าให้เด็กรักความปลอดภัยโดยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายผู้ปกครองเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ

ScreenHunter 02 Jan. 16 10.23

page801

วันที่ 7 ม.ค.61  เวลา 11.00 น พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบกฯ พ.อ.วชิรพงษ์ บุญรัตน์ หนก.ยก.มทบ 1 และ ผกก,หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นศ. ร่วม ณ บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1.จับกุมและตรวจยึดอาวุธปืน รวม 77 ราย 78 คน 1.1 อาวุธปืนจำนวน 65 กระบอก

-อาวุธปืนมีทะเบียน จำนวน 10 กระบอก
-อาวุธปืนไม่มีทะเบียน จำนวน 54 กระบอก 
1.2 อาวุธปืนสั้น. จำนวน 29 กระบอก
1.3 อาวุธปืนยาว จำนวน 33 กระบอก
1.4 อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 2
กระบอก(อัดลม แก๊บ ปากกา)
1.5 อาวุธปืนคาร์บิน จำนวน 1 กระบอก
1.6 เครื่องกระสุนปืน จำนวน 519 นัด
1.7 ระเบิดไปป์บอม จำนวน 1 ลูก
2 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 502 ราย 512 คน
2.1 ยาบ้า จำนวน 217,794 เม็ด
2.2 ไอซ์ จำนวน 7,254.73. กรัม
2.3 กัญชาแห้ง จำนวน 2,592.25 กรัม
2.4 พืชกระท่อม จำนวน 565,493. กรัม
2.5 น้ำต้มพืชกระท่อม จำนวน 76.5 ลิตร
2.6 ยาแก้ไอ จำนวน 160 ขวด
2.7 โซแลม จำนวน 5 เม็ด

Page 1 of 40