itnst_pol

itnst_pol

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 18:47

ร่วมแจกข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง

6122559-9

วันที่ 4 ธันวามคม 2559 เวลา 17.20 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อม พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา, พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สวป.สภ.ท่าศาลา , ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ท่าศาลา และคุณสมจินต์ จ่างทอง เจ้าของสำเพ็งเมืองนคร ร่วมแจกข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมขนม แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุกภัย ในพื้นที่บ้านชายนา ม.5 (บ้านในถัง)ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

6122559-7

 

    วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.เกรียงไกร โพธิ์ประสิทธิ์ รองผกก.สืบสวน สภ.นบพิตำ พร้อมชุดสืบสวน ชป.ว.4 ม.๘ ต.กรุชิง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสะพานขาด

6122559-1

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.วันไชยเอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช สั่งการให้ พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ผกก.สภ.เมือง นศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่ ต.ปากนคร บ้านศาลาบางปู ต.ปากพูน และบริเวณสถานีรถไฟ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

5122559-4

วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.00 น. พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราชแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง วจนะฯ ร้อยเวร ศปก.ฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องประชุม ชั้น

3122559-4

 

วันนี้ (3 ธ.ค. 59) เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ศปก. ฯ ได้ประชุมสั่งการเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.ท.ประสงค์ ทองขาว สว.งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก สว.งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.ประทีป โยมา สว.งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ร.ต.อ.หญิง ศศิรินทร์ สุวรรณนุรักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ จนท.เวร ศปก. ฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

5122559-1

วันที่ 5 ธันวาคม ๒๕59  เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Camfrog กับ สภ.ในปกครองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกำชับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้าน จราจรพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หน.สภ./ผู้แทน สภ. ในปกครอง ทั้ง 32 สภ., สว.ฯ/ผู้แทน งาน 1- 7 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และ จนท.เวร ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ณ ที่ตั้งห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 14:45

"ทำดีเพื่อพ่อ "

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำเพ็งเมืองคอน "ทำดีเพื่อพ่อ " มอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช คลิกชม https://youtu.be/mtr_Up9tNKw

 

1481010367079

5122559-1

วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง วจนะ วัฒนพฤกษ์ ร้อยเวร ศปก.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 14:38

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

4122559-2

วันที่ 4 ธันวามคม ๒๕59  เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Camfrog กับ สภ.ในปกครองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกด้านจราจรพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,หน.สภ.ทุกแห่ง ในปกครอง ทั้ง 32 สภ., ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สว.ฯ/ผู้แทน งาน 1- 7 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และ จนท.เวร ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ณ ที่ตั้งห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 14:29

ลงพื้นที่เขตเมือง

4122559-1

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมประชาชนในชุมในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

Page 10 of 11