itnst_pol

itnst_pol

mix070160-3

           วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 20.00 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ   ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม เขตพื้นที่ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภค มาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอพยพผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่ปลอดภัย

mix070160-2

           วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 18.40 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.หญิง   อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ.พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด ได้รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช จาก นายอนันต์ การันต์สันติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

mix070160-1

        วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ชะอวด ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาอุทกภัย

mix6160-1

          วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30น.  พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม เขตพื้นที่ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น มาแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยและอพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่ปลอดภัย  ในการนี้ ผบก.ฯ ได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีตำรวจในปกครอง ลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยกำชับในกรณีที่มีรถยนต์ติดอยู่บนถนน เป็นช่วงๆ ที่เส้นทางขาด ให้ตำรวจช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือเรื่องน้ำ/อาหาร และให้ความสำคัญกับเด็ก คนแก่ คนท้อง และเจ็บป่วย เป็นพิเศษ

mix60160

           วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.45 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วม จังหวัดนคนศรีธรรราช

mix50160

           วันนี้ 5 ม.ค.60 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 ออกตรวจสอบเส้นทางในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางขัน และ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางร่วมมอบสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียน วัดเขาโร

mix401-60-1

วันนี้ 4 มกราคม 2560 เวลา 16.00น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช    ได้มาตรวจสภาพน้ำท่วม พื้นทีในเขตเทศบาลนครครศรีธรรมราช อ.เมืองจว.นครศรีธรรมราช

mix4160

วันนี้ 4 มกราคม2560 เวลา15.15 น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  ได้มาตรวจสภาพน้ำท่วม พื้นที่ อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช   และได้กำชับสั่งการให้ ร้อย เวร20,จร.และกำชับสั่งการให้ ออกมา อำนวยความสะดวกประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

40160

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช    ได้มาต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และร่วมตรวจสถานรับเสด็จฯ ณ วัดพระมหาธาตุฯ

 

7122559-1

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาแจกถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมีพร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ สภ.เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด และพี่น้องประชาชน เขตพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ ,ชะอวด ที่ประสพภัย พิบัติ น้ำท่วม พร้อมมอบ ชูชีพ ให้เด็ก ที่บ้านมีน้ำท่วมขัง พร้อมนี้กล่าวให้ขวัญกำลังใจกับข้าราชการตำรวจที่ให้การต้อนรับ โดยให้ปฎิบัติหน้าที่ให้ช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ

7122559-2

Page 10 of 12