itnst_pol

itnst_pol

mix9160-6

          วันนี้ 9 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก. ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้นำน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ม.๗ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

 

mix9160-3

          วันนี้ 9 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา พร้อม พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สวป.สภ.ท่าศาลา ร.ต.ท.สดุดี ผกากลอง รอง สวป.ฯ/ร้อยเวร 20 สายตรวจรถยนต์ สายตรวจบ้านหน้าทับ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์จากตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนบ้านบางตง ม.15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลาฯ

mix080160-2

         วันที่ 8 มกราคม 2560 พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ ดังนี้

- เวลา 12.30 น. ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ และ ผกก.สภ.กะปาง ได้ร่วมมือกับสโมสรไลออนส์ทุ่งสง, ธนาคารกรุงเทพสาขาทุ่งสง และ เทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ตำบลที่วัง อ.ทุ่งส่ง จว.นครศรีธรรมราช

- เวลา 15.30 น. ผบก.ฯ พร้อมด้วย ผกก.สภ.กะปาง และ ผกก.สภ.นบพิตำ อีกทั้ง สโมสรไลออนส์ทุ่งสงและคณะ , คณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพื้นที่ ตำบลกะหรอ อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์, 08 มกราคม 2560 11:11

ตรวจเยี่ยมคณะแม่บ้าน

mix80160-1

           วันนี้ 8 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรมราช ได้ตรวจเยี่ยมคณะแม่บ้าน ของพ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ ที่ ทำข้าวกล่องแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ในโอกาสนี้ ผบก.ฯ ได้ร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้

mix070160-4

             วันนี้ 7 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้หมอบหมาย พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค4 ในการตรวจพื้นที่น้ำท่วมและทำอาหารแจกจ่ายประชาชนโดยรถครัวทหาร ณ ห้างสำเพ็งนครศรีธรรมราช

mix070160-3

           วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 20.00 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ   ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม เขตพื้นที่ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภค มาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอพยพผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่ปลอดภัย

mix070160-2

           วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 18.40 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.,พ.ต.อ.หญิง   อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ.พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด ได้รับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช จาก นายอนันต์ การันต์สันติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

mix070160-1

        วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นศ.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ชะอวด ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาอุทกภัย

mix6160-1

          วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30น.  พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม เขตพื้นที่ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น มาแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยและอพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่ปลอดภัย  ในการนี้ ผบก.ฯ ได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีตำรวจในปกครอง ลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยกำชับในกรณีที่มีรถยนต์ติดอยู่บนถนน เป็นช่วงๆ ที่เส้นทางขาด ให้ตำรวจช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือเรื่องน้ำ/อาหาร และให้ความสำคัญกับเด็ก คนแก่ คนท้อง และเจ็บป่วย เป็นพิเศษ

mix60160

           วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.45 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วม จังหวัดนคนศรีธรรราช

Page 10 of 13