itnst_pol

itnst_pol

mix17160-1

              วันที่ (16 ม.ค.60) เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเสด็จไปยังวัดมหิสสราราม หมู่ที่ 10 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในการนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าซึ่งสืบเนื่องจากได้มีสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 2-7 มกราคม 2560 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 23 อำเภอ 163 ตำบล 1,513 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 795,000 คน 248,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11ราย ยังความเสียหายต่อครอบครัวที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ การประมงและรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ จำนวนมาก

          นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบ Single Command เพื่อประสานการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างทันท่วงทีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยจัดให้มีศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราว จัดครัวประกอบเลี้ยง แจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จัดชุดอาหารสัตว์ จัดชุด FIX IT CENTER เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซต์แก่ราษฎร และจัดทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ และในขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 15 อำเภอ ยังมีน้ำท่วมขังจำนวน 8 อำเภอ คือ ชะอวด หัวไทร ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ พระพรหม ทุ่งสง และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

          สำหรับอำเภอปากพนัง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ รองรับน้ำที่ไหลมาทางตอนบนทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว 8 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบแล้ว 90,000 คน ในส่วนของการบูรณะฟื้นฟูอยู่ระหว่างการเร่งรัดการสำรวจความเสียหายในทุกด้านและจัดทำแผนบูรณาการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบโดยเร็วต่อไป

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกคน จึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์มาแจกถุงยังชีพ ซึ่งในเบื้องต้นมีจำนวน 1,000 ชุด จากนั้นพระราชทานถุงชีพแก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 10 คน และพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป จากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปน พร้อมพระราชทานข้าวผัดให้กับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วย ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย

 

mix15160-2

         วันนี้ 15 ม.ค.60 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณบ้านช่องเขา เขตรอยต่ออำเภอร่อนพิบูลย์อำเภอทุ่งสง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง อันเนื่องมาจากกรณีถนนเสียหาย จากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมา ร่วมกับแขวงการทางฯ โดยมี พ.ต.อ.คมสันต์ พฤกษวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง และ หน.หมวดการทาง ร่วม

mix15160-1

           วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.สปพ. และคณะเพื่อนนักเรียนนายร้อย รุ่น 47 ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมขัง) บริเวณ สองฝั่งคลองชะอวด สะพานไทรหัวม้าซึ่งถนนยังตัดขาด ไม่สามารถใช้เส้นทางรถยนต์ได้
          เวลา
14.30 น. ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อไปยังพื้นที่บ้านบางไทร ที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงอยู่ ต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางแจกถุงยังชีพ
          เวลา
15.00 น. ได้ โดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ(รถยกสูง) จำนวน 7 คัน เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ ตำบลบางเนิน อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบภัยที่มารวมตัวกันรอรับสิ่งของ ณ ที่ทำการบ้านหมู่ 1 และที่วัดบ้านเนิน โดยตลอดเส้นทางได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผกก.สภ.เชียรใหญ่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับที่ตั้ง คณะผู้บังคับการฯ ได้เข้าสักการะและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

mix14160-1

         วันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 11.00-20.30 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด,พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สภ.เชียรใหญ่,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา,คุณธีรภัทรฯ จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราชและข้าราชการตำรวจจากกองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและและตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เดินทาง ลงพื้นที่ พร้อมถุงยังชีพ อาหาร นำ้ดื่ม ไปบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งยังมีน้ำท่วมขัง และ รถสัญจรด้วยความลำบาก บางพื้นที่ต้องใช้เรือไปมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่
1.
อบต.เคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
2.
บ้านไทรหัวม้า ม.3 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
3.
บ้านเนิน ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

mix13160-6

         วันนี้ 13 มกราคม 2560 เวลา14.00น. พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รองผบกฯเป็นผู้แทนผบก.ฯ ร่วมกับคณะของพ่อท่านเขียววัดเขาม่วง จ.พังงา ในการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านบางไทร ต.สวนหลวง และที่บ้านทุ่งทับควาย ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ

วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 20:42

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

mix13160-5

         วันที่ 13 ม.ค. 60 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยมี พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุคราะห์ ฯ เป็นประธานในการมอบ

mix13160-1

          วันนี้ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 14.00-18.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.วัฒนา ประสมทรัพย์ ผกก.สภ.เชียรใหญ่,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา,คุณธีรภัทรฯ จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราชและตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทาง ลงพื้นที่ พร้อมถุงยังชีพ อาหาร นำ้ดื่ม ไปตรวจพื้นที่ที่ได้รับเสียหายจากผลกระทบจากอุทกภัย มีน้ำท่วมขัง และ รถสัญจรด้วยความลำบาก บางพื้นที่ต้องใช้เรือยางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่

   1.บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง ม.11 ต.บางจาก อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

   2.บ้านในวัง ม.8 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560 08:42

ตำรวจภูธรนครฯ เยียวยา

ตำรวจภูธรนครฯ เยียวยา..ห่วงใย..ไม่ทิ้งกัน 

 

mix11016020

          วันนี้ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบ เงินสดและสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มจาก พ.ต.อ.สมยศ สีหาบัว ผกก.ท้ายเหมือง ซึ่งได้นำสิ่งของดังกล่าวที่รับบริจาคมาจากจังหวัดพังงา นำมามอบให้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในโอกาสต่อไป

mix110160-19

          วันนี้ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง ,พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร ,คุณธีรภัทร จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราช และข้าราชตำรวจในสั่งกัด ได้เดินทาง ลงพื้นที่โดยรถยนต์ขับเคลื่อน4 ล้อ จำนวน 7 คัน ไปยังพื้นที่ ตำบลบางศาลา อ.ปาพนัง เพื่อแจกจ่าย ถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมขัง) ที่นั่งเรือออกมารอรับสิ่งของ

         ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. ผบก.ฯ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ได้มี คุณวิราสินี เอกพรพิชญ์ และครอบครัว, พ.ต.อ.สนธยา บัวแพง ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเดินทาง เพื่อไปแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ในพิื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติที่น้ำท่วมขัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นทีนำทางโดยเรือของช้าวบ้านเข้าไป

 

Page 10 of 15