itnst_pol

itnst_pol

mix21160-2

       วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , ข้าราชการตำรวจ พร้อมคณะของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผอ.จรูญ เกื้อชู และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้

   1.ม.7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพจำนวน 120 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 50 ถุง

   2.ม.11 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพจำนวน 140 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 140 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 100 ถุง

   3.บ้านปากคลอง ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง มอบถุงยังชีพจำนวน 140 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 340 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 50 ถุง

mix21160-1

        วันที่ 21 มกราคม 60 เวลา 09.30. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีรพล มั่นเมือง รอง.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ข้าราชการหน่วยต่างๆร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100วัน)เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ

MIX20160-2

          วันที่ 20 มกราคม 60 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทอ่านให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบาท มีพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผบก.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการรวม 10 คน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ

          จากนั้นเป็นการประกอบพิธีแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จบแล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบแล้ว เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ข้าราชการทุกสังกัด และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560 23:49

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

mix19160-3

       วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 07.00-15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.นบพิตำ,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา และ ข้าราชการตำรวจ กว่า 100 นาย ประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช จำนวน 60 นาย , สภ.ท่าศาลา จำนวน 20 นาย และ สภ.นบพิตำ จำนวน 20 นาย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย โดยไปพร้อมกันที่ สถานีตำรวจนบพิตำและลงพื้นที่ บ้านหน้าเจ้า หมู่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย

mix19160-2

          วันที่ 19 ม.ค.60 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร และข้าราชการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 99 จากพิธีสวดต่อเนื่อง 100 วัน ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระสงฆ์ 4 รูป จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม จบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดผ้าภูษาโยง   รอง ผบก.ฯ ประธานในพิธีทอดผ้าไตรจีวร พระสงฆ์สดับปกรณ์ หัวหน้าสถานีตำรวจที่เข้าร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ และประธานสงฆ์นำนั่งสงบนิ่งเจริญจิตภาวนา มีพระสงฆ์บวช 9 วัน 42 รูป พ่อค้า และประชาชนต่างเข้าร่วมในพิธี

          โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาอ่านให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟังเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธี รอง ผบก.ฯ ได้ร่วมถ่ายภาพกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

mix19160-1

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร จำนวน 900 ชุด ในการนี้ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ผกก.สภ.ปากพนัง รอต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ

mix170160-3

         วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 13.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากจังหวัดกระบี่ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ ทรัพย์สิน จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน) ณ เมรุชั่วคราววัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

mix170160-2

       วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

mix170160-1

        วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้เรียกกำลังข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ ทรัพย์สิน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อถวายความปลอดภัยสูงสุด เป็นการสมพระเกียรติ ต้องตามราชประสงค์ และกระทบกระเทือนต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

mix160160-1

       วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชได้ทำการตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรปากพนัง พร้อม มอบน้ำให้แก่ ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯพร้อมทั้งกำชับ ตร.ทุกชุด ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และ ได้กำชับให้ ช่วยกันดูแลพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยและยังมีน้ำท่วมขังอยู่

 

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชได้ทำการตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรปากพนัง พร้อม มอบน้ำให้แก่ ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯพร้อมทั้งกำชับ ตร.ทุกชุด ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และ ได้กำชับให้ ช่วยกันดูแลพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยและยังมีน้ำท่วมขังอยู่