itnst_pol

itnst_pol

1842560-1

     วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธาน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถลดสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2560 ได้ทั้งหมด ดังนี้
   1).สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง - 23 ราย
   2).สถิติการบาดเจ็บ ลดลง - 25 ราย
   3).สถิติการตาย ลดลง – 5 ราย
ผบก.ฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าผู้ร่วมปฏิบัติมาด้วย ณ ที่นี้

วันอังคาร, 18 เมษายน 2560 09:14

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการ

mix1442560

 

วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 16.30-17.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการ
1.หน้า รพ.ท่าศาลา
2.โค้งในถุ้ง

พบ พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา พร้อม จนท.อยู่ปฏิบัติหน้าที่ปกติกำชับ จนท.เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2560 14:42

ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

mix1342560-1

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. พล.ต.ต.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก. ภ.จว. นครศรีธรรมราช ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ลานสกา ณ จุดตรวจบริการประชาชนหน้า สภ.ลานสกา โดยมี พ.ต.ท.ศิรพงศ์ โพธิพัฒน์ รอง ผกก. ป.ฯ พ.ต.ท.สุรินทร์ ชูศรี รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ พ.ต.ท.สมใจ โพธิ์ศรีทอง สวป.ฯ นายสุจินต์ ส้มแป้น ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.ลานสกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ลานสกา ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานสกา ชุดประจำจุดและชุดเคลื่อนที่เร็วให้การต้อนรับ และมอบนโยบายในการตั้งจุดบริการประชาชนในโอกาสช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมอบอาหาร น้ำดื่มให้กับ จนท.ตร.ประจำจุดตรวจเหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

mix1342560

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์, ข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

mix1342560

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ, ข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

mix1242560-1

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ได้ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ต่อจากนั้น ท่านผู้บังคับการฯ ได้เดินทางกลับมายัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานให้คำอวยพรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมรับการรดน้ำขอพรจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นสิริมิ่งขวัญมงคลแก่ชีวิตและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

mix1242560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ,พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ,พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 60 แก่หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช

mix1142560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ร่วมเปิดจุดร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสง (ควนไม้แดง) ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ พิทยาพงษ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น...ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อความปลอดภัยและห่วงใยพี่น้องประชาชน  new 

วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 11:00

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ic-new

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ic-new 

[Download]

money-page-001Page 6 of 15