itnst_pol

itnst_pol

mix2552560-1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าชุดฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด และโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การการเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 08:13

ตรวจงาน สภ.พระพรหม

mix1252560

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับ คณะตรวจงานจเรฯ โดย พล.ต.ต.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ ผบก.กต.8 จต. หัวหน้าตรวจฯ ร่วมตรวจงาน สภ.พระพรหม เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได้นำไปประชุมสั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง โดยเคร่งครัดต่อไป

mix852560-2

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช

mix852560-1

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ Mr.Triyogo Jatmiko (นายตรีโยโก จัทมีโก) กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการร่วมพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทั้งสิ้น 9 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 2 คน ประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ 1 คน พ.ร.บ.ปิโตรเลี่ยม 1 คน ครู 1 คน นักศึกษา 5 คน และอยู่กับครอบครัวคนไทย 1 คน ไม่พบว่ามีการก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใด จากนั้น ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้ Mr.Triyogo Jatmiko และรับของที่ระลึกจาก Mr.Triyogo Jatmiko เพื่อเป็นการขอบคุณท่านหัวหน้าสถานกงสุลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาและคณะ

    ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ic-new

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,302 ตัว สถานีตำรวจภูธร จำนวน 32 สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดรารา อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร ==>  [Downloadic-new

mix352560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.อ.เขาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.8 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางบัตรทีเอ็มและสัญญาเงินกู้อีกจำนวนมาก

mix252560

   

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หัวไทร ตรวจการให้บริการประชาชนโดยทั่วไป อาคารสถานที่ให้บริการ และ ได้เรียกผู้นำท้องถิ่น ประชุมร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ สภ.หัวไทร เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้

mix2642560

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อระดมความคิดเห็นกับเครือข่ายภาคประชาชน เรื่อง การปรองดองของรัฐบาลและการประเมินส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

mix20042560

วันที่ 19 เม.ย.60 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง , พ.ต.ท.ธงชนะ หาญกิตติกาญจนา รอง.ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการสร้างบ้านให้กับ นางจุรีรัตน์ พลสวัสดิ์ และ นายสุรินทร์ แซ่แต้ ที่ ม.9 ต. ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง      จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 2 ใน 5 หลัง ที่ได้รับเงินสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย จินดา ผบ.ตร. ความคืบหน้าในการสร้าง ทั้ง 5 หลัง เป็นดังนี้
1.น.ส.สุมาลี คำใส 168/2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (เทตอม่อ ขึ้นเสา รอขึ้นโครงหลังคา)
2.นางเพ็ญ แก้วทวี 116 ม.9 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ปรับพื้นที่ก่อสร้าง รอเทตอม่อ ขึ้นเสา)
3.น.ส.สารพี รำเพย 141 ม.6 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (สร้างเสร็จ รอส่งมอบ)
4.นางจุรีรัตน์ พลสวัสดิ์ ม.9 ต. ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (เทตอม่อ ขึ้นเสา ขึ้นโครงหลังคา มุงหลังคา รอกั้นฝาผนัง)
5.นายสุรินทร์ แซ่แต้ ม.9 ต. ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (เทตอม่อ ขึ้นเสา ขึ้นโครงหลังคา มุงหลังคา รอกั้นฝาผนัง)
       ในส่วนที่รับเงินสนับสนุนจาก พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.สปพ. และเพื่อน นรต.รุ่นที่ 47 จำนวน 5 หลัง มีรายละเอียดดังนี้
1.นายสมโชค เถรเมือง 44/1 ม.3 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (สร้างเสร็จ/รอส่งมอบ)
2.นายสุระสิทธิ์ อิสระพันธุ์ 135 ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (สร้างเสร็จ/รอส่งมอบ)
3.นางสุนีย์ ศรีปรอด 200 ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (สร้างเสร็จ/รอส่งมอบ)
4.นายอนูล พัฒน์ปาน 17/4 ม.8 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (สร้างเสร็จ/รอส่งมอบ)
5.ร.ต.ท.วีระพล ณ บรรเลิง 152/2 ม.13 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (ปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง)

  

mix1842560-2

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง , พ.ต.ท.ธงชนะ หาญกิตติกาญจนา รอง.ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วย นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง , อบต.ถ้ำใหญ่ , เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุ่งสง , พระครูภัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก ร่วมสร้างบ้าน ให้กับ นางจุรีรัตน์ พลสวัสดิ์ และ นายสุรินทร์ แซ่แต้ ที่ ม.9 ต. ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการอุทกภัยที่ผ่านมา โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย จินดา ผบ.ตร. ขณะนี้ ได้ขึ้นเสา เทตอม้อ เรียบร้อยแล้ว และจะมุงกระเบื้องหลังคาต่อไปในวันพรุ่งนี้

Page 5 of 15