itnst_pol

itnst_pol

วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560 09:22

จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

mix271060

วันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 15.00 - 23.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช.พร้อมด้วย รอง ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ข้าราชการตำรวจ,แม่บ้านตำรวจ,ทหารข้าราชการฝ่ายต่างๆ ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน พระสงค์ ร่วม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพิธีที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ. ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานในพิธี

mix261060

วันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 06.00 น.- 22.00 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนข้าราชการตำรวจในปกครอง ร่วมประชุม งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ร่วมกับหน่วยงาน ทหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 06.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบ พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ. ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อม ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลองโดยรอบ

เวลา 08.00 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย กต.ตร.จังหวัดนครศรีธรรมราข และข้าราชการตำรวจในปกครอง เข้าพื้นที่มอบอาหารเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มารอร่วมพิธี

เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ประชุมข้าราชการตำรวจพร้อม ทหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ
กอ.ร่วม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำชับขั้นตอนการปฏิบัติและภารกิจที่ ตร.สั่งการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา

เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ มอบหมาย พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เฝ้าฟังข้อสั่งการ ตร.ผ่านทางระบบ conference พร้อมประชุมชี้แจงภารกิจ ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

เวลา 09.50 น.
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ออกตรวจความเรียบร้อยและทักทายพี่น้องประชาชน ตลอดจนร่วมแจกอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายให้พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาเฉพาะกิจ ช่วยกันขน ลำเลียงน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวไปตั้งที่เตนท์บริการประชาชนสำหรับงานพระราชพิธีฯ

 

mix2510601

วันที่ 25 ต.ค.60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.กก.สส.ฯ,พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองฯ พร้อมด้วยหัวหน้า สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ทำพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจจิตอาสาเฉพาะกิจ"ทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจจิตอาสาเฉพาะกิจ และทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ จัดตกแต่งสถานที่โดยรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

แผนรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่ตั้ง พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

mix241060

วันที่ 24 ต.ค.60 เวลา 12.00 น. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.8 ตรวจความพร้อมพระเมรุมาศจำลองและถถานที่วางดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชรอรับการตรวจ

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560 08:21

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560 08:20

จุดคัดกรองประชาชน

จุดคัดกรองประชาชน : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 26 ตุลาคม 2560

เส้นทางการเดินรถ จุดรับ-ส่ง จิตอาสา : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560 11:12

วันตำรวจ

mix181060

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวันตำรวจ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร แม่บ้านตำรวจ,กต.ตร. ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย สกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันตำรวจในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ทำพิธีจุดธูปเทียนสักการะและวางพานพุ่มหน้าองค์ท้าวจตุคามรามเทพและหน้ารูปจำลอง พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช พร้อมทั้งวางพวงมาลาหน้าป้ายวีรบุรุษผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ เพื่อแสดงความเคารพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีการนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และอ่านสาส์นของ ผบ.ตร. และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือทางราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 122 คน หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ล่วงลับและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานต่อไป

Page 2 of 16