itnst_pol

itnst_pol

 

mix18561

วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ ภ.จว.นศ.ประจำเดือน พ.ค.61 ครั้งที่ 5/61 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลจับกุมวัตถุระเบิดการมอบประกาศเกียรติคุณผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด การมอบประกาศเกียรติคุณผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการสืบสวน, ด้านการป้องกันอาชญากรรม ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ สภ.ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬาตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ปี 61 การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ระหว่าง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช กับ หน.สภ.ในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

1042561

วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต. วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน"วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"และ"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเเละข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม

342561

วันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ได้ประชุมสั่งการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การวางแผนจัดการศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี พ.ต.อ.ปวร พรพรหมา ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.โชคดี ศรีเมือง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ สว.ฯ ปรก ภ.จว.นครศีธรรมราช, พ.ต.ท.อุทัย วรรณโชติ สว.สส.ฯ ปรก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ต.สวัสดิ์ นิยมเดชา สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, จนท.บริษัท PKT Engineering and Business จำกัด และ จนท. ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชั้น 3 ภ.จว.นครศรีธรรมราช

Thasala29361-page-001  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวลาดยางแอสพัลติกคอนกรีตถนนภายใน ให้กับ สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช ic-new  [Download]
  

p2232561

วันที่ 21 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ ภ.จว.นศ.ประจำเดือน มี.ค.61 ครั้งที่ 3/61 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลจับกุมอาวุธสงครามให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น การรายงานตัวผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 60 และการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของ ผบก.ภ.จว.นศ. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

p23

วันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจเรตำรวจ , พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นศ. , ข้าราชการทหาร และพลเรือน เข้าร่วม

p22

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม
ขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบ


1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัลจับกุมอาวุธสงครามให้กับข้าราชการตำรวจจำนวน 33 ราย
2.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย
3.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 16 ราย
4.มอบประกาศตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาพนักงานสอบสวน จำนวน 5 สภ.และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ฯ, รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละ หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

p21

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว ของสภ.ฉวาง โดยมี พ.ต.อ.พาณุพงษ์ ศรจิตติ ผกก.สภ.ฉวาง นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สาธารณะสุข จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.บำรงค์ สามล รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงศ์ ฉับพลัน รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ชโลฬาร รอง ผกก.สอบสวน ข้าราชตำรวจในสังกัด สภ.ฉวาง เเละเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเข้าร่วม

p20

วันที่ 18 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค4 ,พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนะพงษ์ ผกก.สภ.สิชล, พ.ต.อ.ธวัชชัย สังฆมิตกุล ผกก.สภ.ชะเมา,พ.ต.อ.สมโชค จันทรมณี ผกก.สภ.พระพรหม, พ.ต.อ.ธงชนะ หาญกิตติกาญจนา ผกก.สภ.กะปาง เเละข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

Page 1 of 3