Uncategorised

Uncategorised (156)

mix6160-1

          วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30น.  พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม เขตพื้นที่ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น มาแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยและอพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่ปลอดภัย  ในการนี้ ผบก.ฯ ได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีตำรวจในปกครอง ลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยกำชับในกรณีที่มีรถยนต์ติดอยู่บนถนน เป็นช่วงๆ ที่เส้นทางขาด ให้ตำรวจช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือเรื่องน้ำ/อาหาร และให้ความสำคัญกับเด็ก คนแก่ คนท้อง และเจ็บป่วย เป็นพิเศษ

mix60160

           วันนี้ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.45 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วม จังหวัดนคนศรีธรรราช

mix50160

           วันนี้ 5 ม.ค.60 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 ออกตรวจสอบเส้นทางในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางขัน และ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางร่วมมอบสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียน วัดเขาโร

mix401-60-1

วันนี้ 4 มกราคม 2560 เวลา 16.00น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช    ได้มาตรวจสภาพน้ำท่วม พื้นทีในเขตเทศบาลนครครศรีธรรมราช อ.เมืองจว.นครศรีธรรมราช

mix4160

วันนี้ 4 มกราคม2560 เวลา15.15 น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  ได้มาตรวจสภาพน้ำท่วม พื้นที่ อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช   และได้กำชับสั่งการให้ ร้อย เวร20,จร.และกำชับสั่งการให้ ออกมา อำนวยความสะดวกประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

40160

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช    ได้มาต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และร่วมตรวจสถานรับเสด็จฯ ณ วัดพระมหาธาตุฯ

 

7122559-1

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาแจกถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมีพร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ สภ.เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด และพี่น้องประชาชน เขตพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ ,ชะอวด ที่ประสพภัย พิบัติ น้ำท่วม พร้อมมอบ ชูชีพ ให้เด็ก ที่บ้านมีน้ำท่วมขัง พร้อมนี้กล่าวให้ขวัญกำลังใจกับข้าราชการตำรวจที่ให้การต้อนรับ โดยให้ปฎิบัติหน้าที่ให้ช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ

7122559-2

6122559-22

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ได้เดินทางไปยังเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ลงเรือพายตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย (ซอยวัดมุมป้อม ซอยสารีบุตร) พร้อมแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

6122559-20

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด พื้นที่ ม.3 , ม.5 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

6122559-19

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมบรรยายสรุปแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด, รอง ผู้ว่าฯ ทั้ง 5 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้นเดินทางไปที่บ้านบางตะพง หมู่ที่ 3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ แล้วกลับมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผบก.ฯ ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจ

6122559-20

Page 8 of 12