Uncategorised

Uncategorised (156)

mix17160-1

              วันที่ (16 ม.ค.60) เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเสด็จไปยังวัดมหิสสราราม หมู่ที่ 10 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในการนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าซึ่งสืบเนื่องจากได้มีสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 2-7 มกราคม 2560 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 23 อำเภอ 163 ตำบล 1,513 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 795,000 คน 248,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11ราย ยังความเสียหายต่อครอบครัวที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ การประมงและรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ จำนวนมาก

          นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบ Single Command เพื่อประสานการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างทันท่วงทีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยจัดให้มีศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราว จัดครัวประกอบเลี้ยง แจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จัดชุดอาหารสัตว์ จัดชุด FIX IT CENTER เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซต์แก่ราษฎร และจัดทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ และในขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 15 อำเภอ ยังมีน้ำท่วมขังจำนวน 8 อำเภอ คือ ชะอวด หัวไทร ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ พระพรหม ทุ่งสง และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

          สำหรับอำเภอปากพนัง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ รองรับน้ำที่ไหลมาทางตอนบนทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว 8 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบแล้ว 90,000 คน ในส่วนของการบูรณะฟื้นฟูอยู่ระหว่างการเร่งรัดการสำรวจความเสียหายในทุกด้านและจัดทำแผนบูรณาการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบโดยเร็วต่อไป

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกคน จึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์มาแจกถุงยังชีพ ซึ่งในเบื้องต้นมีจำนวน 1,000 ชุด จากนั้นพระราชทานถุงชีพแก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 10 คน และพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป จากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปน พร้อมพระราชทานข้าวผัดให้กับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วย ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย

 

mix15160-2

         วันนี้ 15 ม.ค.60 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณบ้านช่องเขา เขตรอยต่ออำเภอร่อนพิบูลย์อำเภอทุ่งสง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง อันเนื่องมาจากกรณีถนนเสียหาย จากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมา ร่วมกับแขวงการทางฯ โดยมี พ.ต.อ.คมสันต์ พฤกษวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง และ หน.หมวดการทาง ร่วม

mix15160-1

           วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.สปพ. และคณะเพื่อนนักเรียนนายร้อย รุ่น 47 ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมขัง) บริเวณ สองฝั่งคลองชะอวด สะพานไทรหัวม้าซึ่งถนนยังตัดขาด ไม่สามารถใช้เส้นทางรถยนต์ได้
          เวลา
14.30 น. ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อไปยังพื้นที่บ้านบางไทร ที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงอยู่ ต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางแจกถุงยังชีพ
          เวลา
15.00 น. ได้ โดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ(รถยกสูง) จำนวน 7 คัน เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ ตำบลบางเนิน อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบภัยที่มารวมตัวกันรอรับสิ่งของ ณ ที่ทำการบ้านหมู่ 1 และที่วัดบ้านเนิน โดยตลอดเส้นทางได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผกก.สภ.เชียรใหญ่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับที่ตั้ง คณะผู้บังคับการฯ ได้เข้าสักการะและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

mix14160-1

         วันที่ 13 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 11.00-20.30 น.พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด,พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สภ.เชียรใหญ่,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา,คุณธีรภัทรฯ จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราชและข้าราชการตำรวจจากกองกำกับการ สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและและตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เดินทาง ลงพื้นที่ พร้อมถุงยังชีพ อาหาร นำ้ดื่ม ไปบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งยังมีน้ำท่วมขัง และ รถสัญจรด้วยความลำบาก บางพื้นที่ต้องใช้เรือไปมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่
1.
อบต.เคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
2.
บ้านไทรหัวม้า ม.3 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
3.
บ้านเนิน ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

mix13160-6

         วันนี้ 13 มกราคม 2560 เวลา14.00น. พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รองผบกฯเป็นผู้แทนผบก.ฯ ร่วมกับคณะของพ่อท่านเขียววัดเขาม่วง จ.พังงา ในการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านบางไทร ต.สวนหลวง และที่บ้านทุ่งทับควาย ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ

วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 20:42

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

Written by

mix13160-5

         วันที่ 13 ม.ค. 60 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยมี พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุคราะห์ ฯ เป็นประธานในการมอบ

mix13160-1

          วันนี้ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 14.00-18.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.วัฒนา ประสมทรัพย์ ผกก.สภ.เชียรใหญ่,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา,คุณธีรภัทรฯ จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราชและตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทาง ลงพื้นที่ พร้อมถุงยังชีพ อาหาร นำ้ดื่ม ไปตรวจพื้นที่ที่ได้รับเสียหายจากผลกระทบจากอุทกภัย มีน้ำท่วมขัง และ รถสัญจรด้วยความลำบาก บางพื้นที่ต้องใช้เรือยางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน ได้แก่

   1.บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง ม.11 ต.บางจาก อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

   2.บ้านในวัง ม.8 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

mix11016020

          วันนี้ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบ เงินสดและสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มจาก พ.ต.อ.สมยศ สีหาบัว ผกก.ท้ายเหมือง ซึ่งได้นำสิ่งของดังกล่าวที่รับบริจาคมาจากจังหวัดพังงา นำมามอบให้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ในโอกาสต่อไป

mix110160-19

          วันนี้ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น.   พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง ,พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร ,คุณธีรภัทร จากผู้ส่งออกผลไม้ตลาดทวดทองนครศรีธรรมราช และข้าราชตำรวจในสั่งกัด ได้เดินทาง ลงพื้นที่โดยรถยนต์ขับเคลื่อน4 ล้อ จำนวน 7 คัน ไปยังพื้นที่ ตำบลบางศาลา อ.ปาพนัง เพื่อแจกจ่าย ถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วมขัง) ที่นั่งเรือออกมารอรับสิ่งของ

         ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. ผบก.ฯ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ได้มี คุณวิราสินี เอกพรพิชญ์ และครอบครัว, พ.ต.อ.สนธยา บัวแพง ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเดินทาง เพื่อไปแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ในพิื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติที่น้ำท่วมขัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นทีนำทางโดยเรือของช้าวบ้านเข้าไป

 

mix110160-10

       วันนี้ 11 มกราคม 2560 เวลา10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมกับแจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีอุทกภัยในพื้นที่ หน้าวัดบางไทร ตำบลบางศาลา พ.ต.อ. วสันต์ พวงน้อย ผกก.พ.ต.ต.เจริญ ศรีหรัญ สวป.พ.ต.ต.ธนกร แก้วถาวร สวป.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร่วม ให้การต้อนรับ ร่วมแจกถุงยังชีพ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยให้กับคณะจนเสร็จสิ้นภารกิจ

Page 6 of 12