Uncategorised

Uncategorised (277)

วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560 08:15

เส้นทางการเดินรถ จุดรับ-ส่ง จิตอาสา

Written by
เส้นทางการเดินรถ จุดรับ-ส่ง จิตอาสา : พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560 21:36

แอพ ZON ทำดีเพื่อพ่อ

Written by
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560 21:09

ร่วมซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์

Written by

mix2310607

วันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชร่วมซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560 21:01

ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

Written by

mix2310605

วันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงสำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราชและข้าราชการตำรวจ ฝอ.และกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2560 20:56

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Written by

mix2310604

วันที่ 21 ต.ค.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2560 ณ บ้านขนาบนาก ม.10 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง พ.ต.อ.ธวัชชัย สังฆมิตกุล ผกก.สภ.ชะเมา นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช เเละประชาชนเข้าร่วม

mix2310603

วันที่ 21 ต.ค.60 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาตรวจสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ณ พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

mix2310602

วันนี้ 21 ต.ค.60 เวลา 11.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาตรวจสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช

mix2310601

วันที่ 21ต.ค.60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดบนถนน หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช โดยมี หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช เเละประชาชนเข้าร่วม

20106002

     วันนี้ (20 ต.ค.60) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ได้มีการมอบโล่การประเมินผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับ สภ.ที่มีผลคะแนนสูงสุด ในแต่ละกลุ่ม จำนวน 9 สภ.,มอบโล่ให้แก่ สภ.ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) ที่มีคะแนนสูงสุด ในลำดับที่ 1-3 จำนวน 4 สภ., การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี จำนวน 1 ราย, ข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง ผบก.ฯ,หน.สภ.ฯ,รอง ผกก.ฯ, สว.ฯ, ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละหน่วยงานข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

201001

     วันนี้ (20 ต.ค.60) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงเเละความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย(ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานเเก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีฯ เเละ หน.ส่วนราชการใน จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม

 

Page 3 of 20