Uncategorised

Uncategorised (127)

วันศุกร์, 27 มกราคม 2560 00:00

พระราชทานพรปีใหม่ 2560

Written by

พระราชทานพรปีใหม่ 2560


 

 

 

mix270160

          วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 15.37 น.  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้ง พันตำรวจเอก ภูดิศ นรสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยาน

          จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปากพนัง พันเอกนิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15 พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พันตำรวจเอกหญิงอรวรรณ ปาณแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเชียรใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์

          ต่อจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระดำรัสให้กำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมทั้งพระราชทานถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดจากอุทกภัย จำนวน 100 ชุด ต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9 ราย และประทับเรือให้กำลังใจและพระราชทานถุงยังชีพ แก่นางจินตนา สุขแก้ว ผู้ป่วยพิการขาขาด ที่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้

 

250160-1

          วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชและ พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมในพิธีปล่อยคาราวานจังหวัดนครศรีธรรมราช อบจ.สมุทรสงคราม ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในโครงการ "คาราวานน้ำใจโรงเรียนพี่ดูแลน้องผู้ประสบอุทกภัย" ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งจะทำการคาราวานไปยังพื้นที่ อำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอจุฬาภรณ์

 

mix21160-2

       วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , ข้าราชการตำรวจ พร้อมคณะของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผอ.จรูญ เกื้อชู และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้

   1.ม.7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพจำนวน 120 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 120 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 50 ถุง

   2.ม.11 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพจำนวน 140 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 140 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 100 ถุง

   3.บ้านปากคลอง ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง มอบถุงยังชีพจำนวน 140 ถุง , น้ำดื่ม จำนวน 340 แพ็ค , เสื้อผ้า จำนวน 50 ถุง

mix21160-1

        วันที่ 21 มกราคม 60 เวลา 09.30. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ.มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีรพล มั่นเมือง รอง.ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ข้าราชการหน่วยต่างๆร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100วัน)เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ

MIX20160-2

          วันที่ 20 มกราคม 60 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทอ่านให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบาท มีพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผบก.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการรวม 10 คน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ

          จากนั้นเป็นการประกอบพิธีแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จบแล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบแล้ว เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ข้าราชการทุกสังกัด และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560 23:49

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

Written by

mix19160-3

       วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 07.00-15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พ.ต.อ.ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ ผกก.สภ.นบพิตำ,พ.ต.ท.ชัย เพชรคงบุญ รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมา และ ข้าราชการตำรวจ กว่า 100 นาย ประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช จำนวน 60 นาย , สภ.ท่าศาลา จำนวน 20 นาย และ สภ.นบพิตำ จำนวน 20 นาย ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย โดยไปพร้อมกันที่ สถานีตำรวจนบพิตำและลงพื้นที่ บ้านหน้าเจ้า หมู่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย

mix19160-2

          วันที่ 19 ม.ค.60 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร และข้าราชการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 99 จากพิธีสวดต่อเนื่อง 100 วัน ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระสงฆ์ 4 รูป จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม จบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดผ้าภูษาโยง   รอง ผบก.ฯ ประธานในพิธีทอดผ้าไตรจีวร พระสงฆ์สดับปกรณ์ หัวหน้าสถานีตำรวจที่เข้าร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ และประธานสงฆ์นำนั่งสงบนิ่งเจริญจิตภาวนา มีพระสงฆ์บวช 9 วัน 42 รูป พ่อค้า และประชาชนต่างเข้าร่วมในพิธี

          โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาอ่านให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟังเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธี รอง ผบก.ฯ ได้ร่วมถ่ายภาพกับข้าราชการตำรวจที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

mix19160-1

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร จำนวน 900 ชุด ในการนี้ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ผกก.สภ.ปากพนัง รอต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ

mix170160-3

         วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 13.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากจังหวัดกระบี่ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ ทรัพย์สิน จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน) ณ เมรุชั่วคราววัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

Page 3 of 10