Uncategorised

Uncategorised (156)

 


ประกาศตำรวจภูธรภาค 8   aw3logo p8

เรื่อง ชมเชยหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 [Download]   ic-new


divider12

 

     kunpan
พิธีทำบุญครอบรอบปี พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ic-new                        

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันนี้ ( 5 ก.ค.59) เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธร  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธาน และ  พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตรีธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นายวินัย ทิพย์สุวรรณ อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการตำรวจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บุตรธิดาขุนพันธ์ฯ และภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญครบรอบปี พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร เขต 8 ซึ่งถึงแก่กรรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

    kunpan1
  โดยจัดให้มีพิธีวางพานดอกไม้สักการะองค์จตุคามรามเทพ อนุสาวรีย์ขุนพันธรักษ์ราชเดช การประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูต่อบุคคลของแผ่นดินที่ได้ประกอบคุณงามความดี สร้างเกียรติประวัติในการปฏิบัติหน้าที่มากมาย จนเป็นที่รู้จักเลื่องลือของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นบุตรข้า ราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จากเงินกองทุน พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช จำนวน 6 ทุนด้วย

 

 divider12

   Untitled        

 

     การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ

 ข้าราชการตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่  [pdf] [27/06/2559] ic-new

divider12

manual1

  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  และจรรยาบรรณของตำรวจ [pdf]  ic-new  [22/06/2559]
divider12

book  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 [Download]  ic-new

divider12

โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ic-new

       วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.   พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  นายดนัย เจียมวิเศษสุข รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอชะอวด พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวดปลัดอำเภอชะอวด  พิสูจน์หลักฐาน จว.นครศรีธรรมราช กำนันตำบลเกาะขันธ์  ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  ร่วมพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  (โดยการยิงอาวุธปืนเพื่อเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน) ณ วัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช โดย ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ทำข้อตกลง (mou) กับ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผจว.นครศรีธรรมราช และมอบหมายให้ สภ.ชะอวด จัดทำเป็นโครงการนำร่องภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด ทำข้อตกลงกับนายอำเภอชะอวด  พิสูจน์หลักฐาน จว.นครศรีธรรมราช  จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยการให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนมาทำการยิงทดสอบ เพื่อเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน ก่อนใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนทางคดีต่อไป     ทั้งนี้  โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของ สภ.ชะอวด ได้กำหนดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอำเภอชะอวด จว.นครศรีธรรมราช มีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๐๐ กระบอก

363097 363098
328547 05

คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ic-new

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่333/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 333/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่337/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559
ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่338/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่339/2559
 open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่340/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่341/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่342/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่343/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่344/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่345/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559 ic-new
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่346/2559
 open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 346/2559 ic-new

 

divider12

 ข้อมูลการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ


ระดับ ผกก.- รอง สว. วาระประจำปี 2558
  ic-new

[1] ระดับ ผกก.   open-file-icon  ic-new
[2] ระดับ รอง ผกก.   open-file-icon  ic-new
[3] ระดับ สารวัตร   open-file-icon  ic-new
[4] ระดับ รอง สารวัตร    open-file-icon  ic-new

divider12

   open-file-icon  คำสั่ง ตร.ที่ 138/2559 แต่งตั้ง รอง ผบก. และ ผกก.(สอบสวน) ในสังกัด ภ.8  ic-new  [File138 download-icon]
   open-file-icon   คำสั่ง ตร.ที่ 139/2559 แต่งตั้งรอง ผกก.(สอบสวน) - รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด ภ.8
ic-new 
[File139 download-icon]

 divider12

วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 00:00

คู่มือบริหารงานระดับสถานีตำรวจ

Written by

cover id159คู่มือบริหารงานระดับสถานีตำรวจ ic-new

Page 11 of 12