Uncategorised

Uncategorised (277)

mix19261-2

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม ขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบ
1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัลจับกุมอาวุธสงครามให้กับข้าราชการตำรวจจำนวน 33 ราย
2.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย
3.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 16 ราย
4.มอบประกาศตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาพนักงานสอบสวน จำนวน 5 สภ.และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ฯ, รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละ หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

mix19261

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว ของสภ.ฉวาง โดยมี พ.ต.อ.พาณุพงษ์ ศรจิตติ ผกก.สภ.ฉวาง นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สาธารณะสุข จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.บำรงค์ สามล รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรพงศ์ ฉับพลัน รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ชโลฬาร รอง ผกก.สอบสวน ข้าราชตำรวจในสังกัด สภ.ฉวาง เเละเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเข้าร่วม

mix1222561

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.30 พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วยพล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา และชุดจับกุม ได้แถลงข่าวผลการปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ตามแผนยุทธการ "นครปลอดภัย" สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถ้ำพรรณรา ได้จับกุมผู้ต้องหาได้ รวม34 เม็ด ต่อจากนั้นได้ทำการซักถามทางเทคนิค ไปทำการขยายผลไปยังพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จว.กระบี่ ได้วางแผนล่อซื้อยาบ้าและสืบค้น ตรวจยึดยาบ้าได้ 66,259 เม็ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง รถยนต์เก๋งส่วนบุคคล ยีห้อฟอร์ด ทะเบียน กง 4526 กระบี่ จำนวน 1 คัน จับกุม 2 ราย ผู้ต้องหา 3 คน (2คดี)

 

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  new

17016101

     วันที่ (๑๗ ม.ค.๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ พร้อมด้วย พ ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ. เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.เกาะทวด พบ พ.ต.ท.สุริยา. ศรีแฉล้ม สว.สภ.เกาะทวด. พร้อมด้วย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะทวด รอรับการตรวจเยี่ยม ได้ประชุมชี้แจงและมีข้อราชการ ดังนี้

1.เรื่องความมีอาวุโส การแสดงความเคารพระหว่างผู้มีตำแหน่งน้อยกว่า ต่อผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่กว่า และเมื่อผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างได้ ให้น่าเคารพนับถือ

2.การทำงานของตำรวจให้ทำงานเป็นทีม ประสบความสำเร็จเป็นทีม โดยใช้หลัก I ไอ ผู้ที่มีตำแหน่งสูง(หัวหน้าหน่วย) เห็นในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร จะกำหนดทิศทางการปฏิบัติไว้อย่างไร U ยู ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า (ผู้ปฏิบัติ) เห็นในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร จะร่วมมือกันได้อย่างไร ซึ่งไอ และ ยู ต้องพูดคุย มีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อร่วมมือกันทำงาน โดยใช้วิธีการ ๓ ป. เปิดใจ ยึดแนวทางของไอ โดยพยายามให้ยู รับทราบ ปรับเปลี่ยน นำแนวทางของยู มาเสริมเปลี่ยนการปฏิบัติของ ไอ หากเป็นแนวทางที่ไอ เห็นว่าดีกว่า ประชาธิปไตย ใช้เพื่อหาแนวทางการร่วมมือกันอย่างเหมาะสม ตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งยูและไอ ก็ต้องยอมรับ และร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อ I ไอ รวมกับ U ยู จึงเป็น we วี We ผู้ที่มีตำแหน่งสูง(หัวหน้า)และผู้ที่มีตำแหน่งต่ำ (ผู้ปฏิบัติ) มีความเห็นในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ด้วยกัน ยอมรับและทำตามแนวทางที่ตกลงใจกันเป็นทีม

3.ความรักความสามัคคีกันและกัน ทั้งรักหน่วยงาน รักผู้บังคับบัญชา รักเพื่อนร่วมงาน รักผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนรักตัวเองให้ดำรงเกียรติของตำรวจได้อย่างมีศักดิ์ศรี ดังคำบาลีที่หน้าหมวกตำรวจ ได้ระบุไว้ว่า “สัพเพสัง สังฆะ ภูตานัง สามัคคี วุฑฒิ สาธิกา” “ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งปวงผู้อยู่เป็นหมวดหมู่กัน ย่อมเป็นเครื่องทำความเจริญให้สำเร็จ”

4.หลักการปฏิบัติงานตำรวจให้เน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนเป็นข้อสำคัญ

5. หลักในการแสวงหาความร่วมมือประชาชน ใช้แนวคิด ๒ ข้อ

   5.1ใช้หลัก บวร.   บ้าน   ข้อมูลท้องถิ่น สภาพความเป็นอยู่แห่งถิ่นว่าเป็นอย่างไร ชุมชนมีอาชีพอย่างไร

วัด ข้อมูลที่ท้องถิ่นนั้น ศรัทธา เคารพเชื่อถืออย่างไร คนที่ประชาชนศรัทธา โรงเรียน สถานที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนและคนในท้องถิ่น และเป็นที่สร้างเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เพื่อมาพัฒนาชุมชน

   5.2 ใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เข้าใจ คือ เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ ตามหลัก บวร

เข้าถึง คือ เข้าใจสิ่งที่สังคมนั้นต้องการ ว่าเป็นอย่างไร    

พัฒนา คือ การนำสิ่งที่สังคมต้องการ เพื่อมาสร้างสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ในงานของตำรวจคือ ลงมือทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อสร้างให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ไม่หวาดระแวงภัยอาชญากรรม ภายใต้กรอบวิธีการตามกฎหมาย

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช  พร้อมค่าสาธารณูปโภคและค่าถมดิน [Download] ic-new

 

ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [Download] ic-new

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ic-new

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [Download เอกสาร] ic-new

 

291260

     วันนี้ (29 ธ.ค.60) เวลา 14.00 น  พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช , พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ต.สุชาติ ศรีอุทัย หน.ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นครศรีธรรมราช , ร.ต.อ.ทนงค์ ลิวา รอง สว.กก.๒ บก.ปส.๔ และ ร.ต.ท.ขวัญชัย สุขจ้อง ผบ.มว.ตชด.๔๒๔ จ.นครศรีธรรมราช ได้แถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด ณ บริเวณ ชั้น ๑ ภายใต้อาคารตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด ดังนี้

- ผู้ต้องหา จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑.นายเกรียงศักดิ์ อักษรสมบัติ อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๗ /๒ ม.๑๒ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๒.นายกัปนาท แซ่ฉั่น อายุ ๒๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๑ ม.๘ ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๓.นายอนุสรณ์ สัมฤทธิ์ อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๙ /๑ ม.๑๒ ต.หัวไทร อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช

๔.นายเอกพล หนูแก้ว อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๘ ม.๒ ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๕.นายปัญจญา คงทอง อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๖ ม.๒ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

- ของกลาง ดังนี้

๑.ยาบ้า จำนวน ๓๔,๐๐๐ เม็ด

๒.ยาไอซ์ จำนวน ๑.๗ กิโลกรัม

- สถานที่จับกุมบริเวณถนนทางเข้าโรงพยาบาลหัวไทร ม.๔ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ต่อเนื่องบริเวณถนนสายนครศรีฯ - สงขลา ( บายพาส ) ม.๑๐ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐

 

27126022

      วันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ทักษิณ โภชากรณ์ ผกก.สภ.พรหมคีรี พ.ต.อ.สมเกียรติ ร่มโพธิ์ขวัญ ผกก.สอบสวนฯได้เดินทางมาร่วมตรวจที่เกิดเหตุกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.พรหมคีรี วิสามัญ นายศราวุธ จิตรพงศ์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ม.8 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ขณะเข้าทำการจับกุมเเหล่งมั่วสุมยาเสพติด ณ บริเวณสวนยาง ม.8 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

Page 1 of 20