sontichai01
  
       

 • 4.jpg
 • 1058564.jpg
 • 1058565.jpg
 • 1058567.jpg
 • 1058568.jpg
 • 1058570.jpg
 • 1058571.jpg
 • 1058572.jpg
 • 1058573.jpg
 • 1058575.jpg
 • 1058577.jpg
 • 1058578.jpg
 • 1058579.jpg
 • 43062055_2006925019364329_3202172129491550208_n.jpg
 • 43082457_2006925169364314_8711714618696794112_n.jpg
 • 43148234_2006925049364326_2910582161201430528_n.jpg
 • 43429826_2013270065396491_4134949952855998464_n.jpg
 • 43496502_2013271785396319_9025091405596327936_n.jpg
 • 43505840_2014775235245974_2835564849365254144_n.jpg
 • 43528130_2014802195243278_5796521715613827072_n.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561

p22

วันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ในที่ประชุมได้มีการมอบ

1.ประกาศเกียรติคุณและรางวัลจับกุมอาวุธสงครามให้กับข้าราชการตำรวจจำนวน 33 ราย
2.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย
3.ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านการสืบสวนและการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 16 ราย
4.มอบประกาศตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาพนักงานสอบสวน จำนวน 5 สภ.และได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง ผบก.ฯ, หน.สภ.ฯ, รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ ฝอ.ภ.จว.นศ.เเละ หน่วยข้างเคียงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Copyright © 2018. All Rights Reserved.