• 4.jpg
 • 1058564.jpg
 • 1058565.jpg
 • 1058567.jpg
 • 1058568.jpg
 • 1058570.jpg
 • 1058571.jpg
 • 1058572.jpg
 • 1058573.jpg
 • 1058575.jpg
 • 1058577.jpg
 • 1058578.jpg
 • 1058579.jpg
 • 43062055_2006925019364329_3202172129491550208_n.jpg
 • 43082457_2006925169364314_8711714618696794112_n.jpg
 • 43148234_2006925049364326_2910582161201430528_n.jpg
 • 43429826_2013270065396491_4134949952855998464_n.jpg
 • 43496502_2013271785396319_9025091405596327936_n.jpg
 • 43505840_2014775235245974_2835564849365254144_n.jpg
 • 43528130_2014802195243278_5796521715613827072_n.jpg

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ

mix222256211

วันที่ 22 ก.พ.62  ภ.จว.นศ.ได้กำหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในส่วนของ กองบังคับการ, ฝอ.ภ.จว.นศ.,กลุ่มงานสอบสวนฯ, ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติราชการที่ ภ.จว. ภ.จว.นศ, ฝอ.ฯ และ ศปก.ทั้งหมด ประจำปี 2562 โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.ได้จัดให้มีการคัดกรองทางการแพทย์ให้กับผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจที่จะเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีแพทย์และพยาบาลจาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มาทำการตรวจคัดกรอง ณ อาคารหอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช

Copyright © 2018. All Rights Reserved.