มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธจังหวัดนครศรีธรรมราช

  nakhon11  
Nst2 Nst3 Nst4
(กม.1) (สส.2) (ศบ.ศน.)(พดส.) (บร.1) (จต.2) (ศปก.) (สส.1) (ศอ.ปส.1) (ปป.3)
    (บร.3) (ปสน.) (ปอร.)
Nst5 Nst6 Nst7
ป.1) (มค.2) (บร.2) (จต.1) (กม.2) (ปลป.) (ปทส.) (มค.1) (ปป.2) (สส.3)
(ปนม.) (ปชก.)   (ปจร.) (ศปก.ตท.) (ศอ.ปส.2)

Copyright © 2018. All Rights Reserved.