Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,302 ตัว ให้กับ สถานีตำรวจภูธรจำนวน 32 สถานี
(0 votes)

new ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,302 ตัว ให้กับ สถานีตำรวจภูธรจำนวน 32 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   กรุณาดาวโหลดเอกสาร new
Data

Size 483.94 KB
Downloads 123
Language
License
Author
Website
Price
Created 2560-02-24 15:08:18
Created by natima_A191
Changed at
Modified by

Download