Downloads
Overview Search Downloads
Summary
Here you see the selected files to the download
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)    Size: 2.28 MB
Start download