Public relations

Public relations (258)

วันที่ 28 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

S  155099146

 

 

 

 

 

วันที่ 28 พ.ย.59  เวลา 13.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ , พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. , พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ ผกก.กก.ส.ภ.จว.นศ. ร่วมประชุมคลี่คลายคดี 241 ในพื้นที่ สภ.เชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 ร่วมกับฝ่ายสืบสวน สภ.เชียรใหญ่ เพื่อเร่งรัด กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว และคืบหน้าต่อไป

ScreenHunter 1085 Nov. 28 13.23

วันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆใน สังกัด ตร. ณ ห้องประชุม 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมือง นศ.ฯ, พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง ,พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง ,พ.ต.ท.หญิง ทิราภรณ์ บุญยเกียรติ รอง ผกก.ฝอ.ฯ, สว.ฝอ.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

ScreenHunter 1081 Nov. 28 10.08

วันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 06.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ประสงค์ ทองขาว สว.งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.ท.อุทัย วรรณโชติ สวป.ฯ ปรก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมในพิธีตักบาตรอาหารสด คณะสงฆ์จำนวน 500 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานวัดทรายแก้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


     

ScreenHunter 1079 Nov. 28 09.12

         วันที่  
25 พ.ย.59  เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วันไชย   เอกพรพิชญ์  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2559  พร้อม ด้วย  พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์ ,พ.ต.อ.อดุลย  ธนะชัยขันธ์ ,พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง ,พ.ต.อ.ประสิทธิ์  เผ่าชู ,พ.ต.อ.เชาวศิลป์  บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช และหน่วยข้างเคียง ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชการ  โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติงาน ดีเด่น จำนวน 62 นาย

 

 

 


วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 00:00

รวมพลังแห่งความภักดี Big Cleaning Day"

Written by

ScreenHunter 1058 Nov. 22 15.57

 

ScreenHunter 1059 Nov. 22 15.57

วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ กก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในการทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี Big Cleaning Day" ณ บริเวณโดยรอบอาคาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในการนี้ได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำล้างพื้นถนนบริเวณหน้าอาคารฯ และบริเวณอนุสาวรีย์ฯ จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1040 Nov. 22 13.46

วันที่ 22พ.ย.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ(ศปช.ตร.) ของ สภ.ถ้ำพรรณรา ณ ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 60 คน  โดยมี น.ส.สุนีย์รัตน์ ภู่ขำนายอำเภอถ้ำพรรณรา ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในกิจการงานตำรวจถึงบทบาทของภาคเอกชนที่สามารถเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ โดย พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น โดย พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร บรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด โดย ร.ต.ท.ประยงค์ ช่วยชู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1035 Nov. 22 09.59 

ScreenHunter 1036 Nov. 22 10.00

วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ScreenHunter 1032 Nov. 22 09.50

วันที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประสิทธิ์  เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชน ตำรวจภูธรภาค 8  ของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งในส่วนของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้าราชการตำรวจเช้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 300 นาย แบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 100 นาย วันที่ 22 พ.ย.2559 จำนวน 100 นาย ,วันที่ 23 พ.ย.2559 จำนวน 100 นาย และ วันที่ 24 พ.ย.2559 จำนวน 100 นาย  โดยคณะทำงานโรงพยาบาลตำรวจมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการให้สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิก  วัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้โรงพักเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกำหนด รณรงค์ให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองจากผู้มาติดต่อราชการที่โรงพัก และรณรงค์ให้สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยดำเนินการติดป้ายข้อความ สติกเกอร์และดำเนินการจัดสถานที่เฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ และช่วยเหลือตำรวจที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

  ScreenHunter 1029 Nov. 21 14.25

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

วันที่ 21 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เรียกพนักงานสอบสวน-สืบสวนคดียาเสพติด ตาม พรบ.มาตรการฯ เพื่อทราบความคืบหน้า-ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมกับได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและเร่งรัด กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว และคืบหน้าต่อไป

Page 8 of 19