Public relations

Public relations (232)

ScreenHunter 1000 Nov. 17 12.47

 

 

 

วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 19.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสกล อังกุรรัตน์ บิดาภรรยาของ พ.ต.อ.สุขเกษม นาควิลัย รรท.ผกก.บางขัน ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 114 ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจของ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สภ.จุฬาภรณ์, สภ.พระพรหม, สภ.ร่อนพิบูลย์, สภ.ชะเมา, สภ.ทุ่งสง เข้าร่วมพิธีด้วย

 

ScreenHunter 999 Nov. 17 12.42

 

 

วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.ท.ศิริชัย ทรงอาวุธ รอง.สวป.สภ.พรหมคีรี ณ วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา นศ. ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันเมื่อวันที่ 13 พ.ย.59 โดยมี พ.ต.อ.ทักษิณ โภชากรณ์ ผกก.สภ.พรหมคีรี , พ.ต.ท.สมปอง พรหมเรืองโชติ รอง ผกก.สส.สภ.พรหมคีรี ข้าราชการตำรวจในสังกัดและญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธี

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการนข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้้ส่วนราชการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

สามารถนำความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moj.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง/มท./สป."

หรือ  http://www.gad.moi.go.th/NSV-59.html

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559 00:00

เร่งรัดคดี ที่ 281/59 ของ สภ.พระพรหม

Written by

ScreenHunter 985 Nov. 16 08.41

วันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ร่วมกับ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ ได้เดินทางมาประชุมเร่งรัดคดีอาญาที่ 281/59 ของ สภ.พระพรหม ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพระพรหมโดยมี พ.ต.อ.สุเชษฐ์ ทรัพย์มี ผกก.สภ.พระพรหม , พ.ต.ท.จตุพงษ์ ใจแกล้ว รอง.ผกก.สส.ฯ , พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ หนูรุ่น พงส.ผู้รับผิดชอบ และ จนท.ฝ่ายสืบสวนเข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัด กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว และคืบหน้าต่อไป

ScreenHunter 982 Nov. 16 08.29

ScreenHunter 983 Nov. 16 08.35

วันที่ 15 พ.ย.59) เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ(ศปช.ตร.) ของ สภ.พระพรหม ณ ห้องประชุม สภ.พระพรหม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 78 คน โดยมี พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ. และข้าราชการตำรวจ สภ.พระพรหม ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในกิจการงานตำรวจถึงบทบาทของภาคเอกชนที่สามารถเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ โดย พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น โดย พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร บรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด โดย ร.ต.ท.ประยงค์ ช่วยชู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 982 Nov. 15 13.35

วันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เดินทางมาประชุมเร่งรัดคดีอาญาที่ 615/59 ของ สภ.ทุ่งใหญ่ มี พ.ต.อ.สมโชค จันทรมณี ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ , พ.ต.ท.ชัยภัทร ศรีเรือง รอง.ผกก.สส.ฯ , ร.ต.อ.อนันต์ พาณิชย์กุล พงส.ผู้รับผิดชอบ และ จนท.ฝ่ายสืบสวนเข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัด กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว และคืบหน้าต่อไป

S  150093834S  150093835

วันที่ 15 พ.ย.59 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคง กลุ่มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015 บริเวณหน้า สภ.ลานสกา พร้อมกำชับการตรวจ การบริการประชาชน ให้ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตั้งด่าน และได้เดินทางออกตรวจต่อไป

ScreenHunter 976 Nov. 14 15.58

วันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช 

ScreenHunter 974 Nov. 14 14.42

13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ,กก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พฐ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ(พานดอกไม้)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 957 Nov. 11 13.21

วันนี่ 11 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช,พฐ.จว.นครศรีธรรมราช,สภ.เมืองนครศรีฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวแสดงความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ในโอกาสครบรอบ 30 วันแห่งการสวรรคต โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธีกว่า 5,000 คน จากนั้นประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามรอยพ่อ ให้แก่เกษตรกรที่ยากจน จำนวน 2 ราย ตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

จาก รอง ผบก.ฯ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพปันน้ำใจเพื่อพ่อให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 189 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Page 7 of 17