Public relations

Public relations (239)

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของ ตร. มอบหมายให้ บช.ศ. รับผิดชอบด้านการพัฬนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชมคมอาเซียน ซึ่ง บช.ศ.ได้จัดทำ แอปพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol  (อังกฤษ- ไทย) สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยสามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแทบแล็ต ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Zndroid) และ ไอโอเอส(IOS) โดยมีเนื้อหาเกียวกับบทสนทนาทั่วไปและงานที่เกียวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สายงาน  สามารถดาวน์โหลดแอปดังกล่าวมาใช้ได้ รายละเอียด กรุณาดาวโหลดเอกสาร  23042558.pdf

วันพุธ, 22 เมษายน 2558 07:00

ตรวจการฝึก ประจำปี 2558

Written by

ScreenHunter 862 Apr. 22 10.43

22 เม.ย.58 เวลา 09.00 น 

พ.ต.อ วันไชย เอกพรพิชญ์ 
รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
เป็นประธานการตรวจการฝึก ประจำปี 2558 ณ สภ.รอนพิบูลย์ โดยมี 4 สภ. ร่วมประกวดการฝึกดังนี้
1.สภ.ร่อนพิบูลย์
2.สภ.ทุ่งสง 
3.สภ.พระพรหม
4.จุฬาภรณ์
โดยเน้นย้ำให้ผู้รอรับการตรวจครั้งนี้มีความพร้อมและมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งเน้นเรื่องการแต่งกาย ของผู้รอรับการตรวจ ตลอดจนกรรมการผู้รอรับการตรวจต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

 พลตำรวจตรีเกียรติพงศ์  ขาวสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห่วงใยประชาชนในการป้องกันภัยอันตรายจากอัคคีภัย

และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตามประเพณีปฏิบัติจะมีการทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และปิดอาคารบ้านเรือน ร้านค้า หรือสถานประกอบการและยังเป็นช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัด และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีรณรงค์แห่งการให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้แนวคิด SLOW DOWN SAVE YOUR LIFE ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย” เพื่อเป็นการรณรงค์ การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตำรวจต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งบังคับใช้กฎหมาย การดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ภัยอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยตามจุดที่มีการจัดงานและมีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก   ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด, การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย, ประสานงานขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ให้ดูแล ควบคุมตักเตือน บุตรหลาน สมาชิกในชมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร  ให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและทั่วถึง และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องเข้าช่วยเหลือ แก้ไขคลี่คลายปัญหา ประสานกู้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้เน้นหนักการบังคับใช้ กฎหมาย ในเรื่องขับรถเร็ว  เมาสุรา  การดูแลควบคุมพื้นที่การเล่นสงกรานต์  โดยได้นำนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 พล.ต.ต.เกียรติพงศ์  ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช จึงใคร่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านได้ช่วยกันระมัดระวังอุบัติภัย รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยปฏิบัติดังนี้

๑. ก่อนออกจากบ้านขอให้ตรวจตราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนขอให้ตรวจตราปิดประตู หน้าต่าง และใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ก็ควรฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อให้ความคุ้มครองตาม “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ”

๒. ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ควรขับรถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย การขับรถเร็ว การเสพสุรา หรือของมึนเมาในระหว่างขับรถนอกจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต และทรัพย์สินได้

๓. ผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ทางเท้า หรือไหล่ทางในการสัญจรการข้ามถนนโปรดใช้สะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลาย หรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้

๔. ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานที่เปลี่ยว

๕. การจุดธูป เทียนบูชาพระ ไหว้พระ ควรมีการเฝ้าระวัง และควรให้ห่างไกลจากเชื้อไฟ และวัสดุไวไฟ และเมื่อแล้วเสร็จควรดับไฟให้สนิทและเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ครม.ออกกฎเข้ม ๘ ข้อห้าม รับสงกรานต์ ๒๕๕๘ รณรงค์ใช้ขันเล่นน้ำตามประเพณี

๑. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก

๒. การห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์

๓ .การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม

๔. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม

๕. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชน หรือบริเวณจัดงาน

๖. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดง หรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

๗. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง และส่งเสริมประเพณีไทย

๘. ขอให้มีการกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้            

7 เม.ย.58 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ หน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ ตำรวจนอกหน่วย ทหาร อาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 700 นาย เข้าร่วมในพีธี ปล่อยแถวดังกล่าว 

ScreenHunter 836 Apr. 08 11.46ScreenHunter 834 Apr. 08 11.45

ScreenHunter 835 Apr. 08 11.45ScreenHunter 839 Apr. 08 11.46

ScreenHunter 838 Apr. 08 11.46ScreenHunter 837 Apr. 08 11.46

 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้บำบัดทุก บำรุงสุข" โดยจัดทำสารคดีโทรทัศน์ความยาว 2 นาที จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 30 ตอน และจัดทำสารคดีวิทยุ ความยาว 1 นาที่ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 30 ตอน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงาน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมิติต่างๆ ผ่านการบอกเล่าของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่เคยทำงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  โดยกำหนดเผยแพร่ออกอากาศ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มี.ค. - 29 พ.ค.2558  ดั้งนี้

1.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (์NBT) ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี หลังข่าวพระราชสำนัก ระหว่าง 20.00-21.00 น.

2.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30 - 08.00 น. และ 19.30 - 20.30 น.

3.ทางสถานีวิทยุ จส.100 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา 08.40-10.00 น. และ เวลา 21.40 - 22.00 น.

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 07:00

แบบตรวจราชการปี 2558 สำหรับ สภ.

Written by

แบบตรวจราชการปี 2558 สำหรับ สภ.  

ด้านที่ 1 - 5  กรุณาดาวน์โหลด  test2558.rar

(26 มี.ค.58) เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จว.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 กองร้อย โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.นศ. และ ตัวแทน ฝ่ายทหาร จาก มทบ.41 ร่วมสังเกตุการณ์การฝึก ณ ลานอเนกประสงค์ (ทุ่งท่าลาด )สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 755 Mar. 27 09.21

ScreenHunter 719 Mar. 23 16.07

พ่อเมืองซิ่งผ่าเมืองคอน สวมหมวก นิรภัย มาแรง นคร ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นครศรีธรรมราช เดินหน้ารณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้าย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด "พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้มาตราการองค์กร ในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100% " ณ.ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นำโดย ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.นครศรีฯ , พ.ต.อ. ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง.ผบก.จว.นครศรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนภาคเอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาต่าง ๆ,ธนาคาร บริษัท องค์กรอื่นๆ และพ่อแม่ พี่น้องชาวจว.นครศรีฯ ให้ความสนใจอย่างหนาแน่น โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้าย เพื่อลดการเจ็บ ลดการตาย ลดการพิการทางสมอง อย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558 07:00

สื่อการเรียนอาเซียนกูรู

Written by
cr.ฝ่ายอำนวยการ 1 ภ.8
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2558 07:00

ยุทธการ นครศรีธรรมราชโมเดล

Written by

11026004 869300256460150 984323832127621981 n11043279 869658193091023 5278081563925550913 n

10413343 869303139793195 2917130969258662946 n1520809 869303349793174 1125535543732764942 n

 1 มีนาคม 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.ต.ต.เกียรติพงษ์.ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช -ทหารกว่า1 พันนายบุกจู่โจมเป้าหมาย 16 จุดทั่วนครศรีธรรมราชเปิดยุทธการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง ขณะที่รักษาการณ์ ผบก.ป.เผยเป็นยุทธการ “นครศรีธรรมราชโมเดล”หลังเกิดคดียิง 4 ศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสนธิกำลังจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กำลังทหารจาก มทบ.41 โดยมีชุดคอมมานโดจากกองปราบปราม ได้เดินทางลงพื้นที่นครศรีธรรมราช และแบ่งกำลังรวม 16 ชุดเข้าตรวจค้นพื้นที่ 16 เป้าหมายในอำเภอท่าศาลา อำเภอพิปูน อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอฉวาง อำเภอพระพรหม และอำเภอลานสกา ในยุทธการ “นครศรีธรรมราชโมเดล” ซึ่งเป็นการปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายมือปืนรับจ้าง ด้วยการใช้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและตรวจยึดอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย โดยบางจุดในอำเภอปากพนังเจ้าหน้าที่ต้องส่งชุดคอมมานโดโรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ และเข้าจู่โจมตรวจค้นเพื่อไม่ให้เป้าหมายรู้ตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยการตรวจค้นนั้นพบว่าเป้าหมายของเจ้าหน้าที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล และมีพฤติการณ์พัวกันกับมือปืนรับจ้าง ประกอบกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอพิปูน อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอฉวาง อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และกลุ่มผู้ที่มีพฤติการณ์พัวกันกับซุ้มมือปืนรับจ้าง ในอำเภอปากพนัง และอำเภอฉวาง และกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายซุ้มมือรับจ้างในจังหวัดพัทลุง ซึ่งผลการตรวจค้นปรากฏว่ามีการตรวจยึดอาวุธปืนร้ายแรงจำนวนมาก ทั้งชนิดลูกซองออโตเมติคบรรจุกระสุนได้คราวละหลายสิบนัด ปืนออโตเมติคขาด .44 แม็คนัม ซึ่งเป็นอาวุธปืนสั้นที่มีอานุภาพรุนแรงที่สุดในโลก รวมทั้งปืนพกสั้น ปืนยาวชนิดต่างๆและเครื่องกระสุนรวมเกือบ 100 กระบอก ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างคัดกรองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย