Public relations

Public relations (222)

วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 00:00

ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559

Written by

107005

วันที่ 12 ก.ค.2559 พล.ต.ต.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชและข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สภ.เมือง, สภ.พรหมคีรี และ สภ.นบพิตำ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ดังนี้ 
1. วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เวลา 08.00 น. 
2. วัดบุญนารอบ เวลา 09.00 น. 
3. สำนักสงฆ์ห้วยเตง อ.พรหมคีรี เวลา 10.00 น.
4. วัดพระนคร เวลา 15.00 น.
5. วัดภูเขาเหล็ก อ.นบพิตำ เวลา 17.00 น.

จึงขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่มีจิตกุศลในครั้งนี้

ScreenHunter 550 Jul. 05 15.57

วันที่ 4 ก.ค.59  14.00 น. พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจ กลุ่มแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  (สทท.นครศรีธรรมราช) ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

97435

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ต้อนรับ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘(กม.๑)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, หัวหน้าสถานีตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช รอต้อนรับ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ (กม.๑) เดินทางมา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สถานภาพกำลังพล, สภาพพื้นที่
๒. โครงการสำคัญที่ดำเนินการ
๓. สถานภาพอาชญากรรม
๔. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
๕. สรุปสำนวนตาม ป.วิอาญา มาตรา ๑๔๕/๑
๖. ข้อมูลจำนวนคดีอาญา ที่รับคำร้องทุกข์ย้อนหลัง ๓ ปี
๗. ข้อมูลจำนวนพนักงานสอบสวน และจำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแยกรายปี
๘. ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง
โดยมีผู้เข้าประชุมรับมอบนโยบาย ทั้งสิ้น120 นาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติ
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รองผบช.ภ.๘ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการดังนี้
๑.ให้รองผบก.ฯที่รับผิดชอบงานสอบสวน,หน.สภ.และหน.งานสอบสวนของแต่ละสภ.ถือปฏิบัติตามคำสั่งตร.ที่๔๑๙/๕๖โดยเคร่งครัด
๒.การควบคุมอบายมุขให้ถือปฏิบัติตามคำสังตร.ที่๒๓๔/๔๘ลง๒๙มี.ค.๔๘และ๑๔๙/๕๔ลง๑เม.ย.๕๔โดยเคร่งครัด หากเกินความสามารถรีบรายงานภาค๘
๓.การออกเสียงประชามติให้วางตัวเป็นกลางและให้ความร่วมมือกับกกต.โดยใกล้ชิดและถือปฎิบัติตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔.การรายงานเหตุ ให้รายงานเหตุอุฉกรรจ์,เหตุนาสนใจ,เหตุด่วน,เหตุที่ควรรายงานให้ทราบทางช่องทาง
-ว.๑๓-๐๙๕๔๙๕๒๕๙
-line-ศปก.ภ.๘
-fax สนง.ผบก.อก.ภ.๘ ๐๗๖-๓๙๐-๗๖๘โดยทาง fax
ขอชื่นชมและขอบคุณ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ในโครงการที่มีคุณค่า เช่น
๑.โครงการยิงเก็บ DNA. อาวุธปืน
๒.โครงการ Buddy ๑ตำรวจ๑ผู้นำชุมชน
๓.โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐เปอร์เซนต์

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ทางราชการ จำนวน 25 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 17 มิถุนายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ งาน 4 ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดเอกสาร  19052559.pdf  

วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 00:00

ผลคณะการตรวจการฝึกระหว่าง 20 เม.ย.-3 พ.ค.2559

Written by

ผลคะแนนการตรวจการฝึกฯ โดยแบ่งกลุ่ม สภ.ดังนี้

กลุ่ม 1 สภ.ผกก. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 27 สภ.ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.ร่อนพิบูลย์

กลุ่ม 2 สภ.สวญ. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 2 สภ.ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.การะเกด

กลุ่ม 3 สภ.สว. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 3 สภ. ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.ขอนหาด

ScreenHunter 349 May. 12 08.28

ScreenHunter 350 May. 12 08.28

ScreenHunter 351 May. 12 08.29

วันศุกร์, 29 เมษายน 2559 00:00

ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8

Written by

ScreenHunter 343 Apr. 29 08.42

ดาวน์โหลดเอกสาร ssp8.pdf

83856

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของ สภ.ฉวาง ,สภ.ไม้เรียง ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น (เพื่อนเกลอตำรวจ) โดยมี พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์ ผกก.สภ.ฉวาง , พ.ต.อ.มนัส อินทรสุวรรณ ผกก.สภ.ไม้เรียง , จนท.ตร.สภ.ฉวาง, สภ.ไม้เรียง ,นายก อบต. ในพื้นที่ อ.ฉวาง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.ฉวางจว.นครศรีธรรมราช

83042

วันที่ 20 เม.ย. 59 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ร่วมแถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ของตำรวจภูธรภาค 8 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้วง 1 - 17 เม.ย.59 โดยมี พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 และ รอง ผบช.ภ.8 และ ผบก.แต่ละ ภ.จว.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 เข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

82943

วันอังคารที่ 19 เม.ย. 59 เวลา 15.00 น. 
พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ.ยอดชาย บุญสุข รอง สวป.สภ.จะนะ พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.นศ., พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ชโยดม จินตวิโรจน์ ผบก.อก.ภ.8, พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ., พล.ต.ท.สิทธิพน ธรรมสถิตพร ผบก.ภ.จว.พัทลุง,
นายวินัย ทิพย์สุวรรณ อัยการจังหวัด, พ.ต.อ.ปรีดา เปี่ยมวารี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, พ.อ.มาโนช จันคีรี เสนาธิการ มทบ.41, พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ., พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ., 
นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช, นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จว.นศ. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายพงษ์สิทธิ์ เสนพงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีฯ,พ.ต.ท.สะอาด สังข์ทองจีน สว.แผนงานงบประมาณ ตชด.42, และข้าราชการตำรวจ ณ ณาปนสถานวัดชะเมา อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

Page 10 of 16