• 4.jpg
 • 1058564.jpg
 • 1058565.jpg
 • 1058567.jpg
 • 1058568.jpg
 • 1058570.jpg
 • 1058571.jpg
 • 1058572.jpg
 • 1058573.jpg
 • 1058575.jpg
 • 1058577.jpg
 • 1058578.jpg
 • 1058579.jpg
 • 43062055_2006925019364329_3202172129491550208_n.jpg
 • 43082457_2006925169364314_8711714618696794112_n.jpg
 • 43148234_2006925049364326_2910582161201430528_n.jpg
 • 43429826_2013270065396491_4134949952855998464_n.jpg
 • 43496502_2013271785396319_9025091405596327936_n.jpg
 • 43505840_2014775235245974_2835564849365254144_n.jpg
 • 43528130_2014802195243278_5796521715613827072_n.jpg

พิธีงานวันตำรวจ ประจำปี 2561

mix17102561 12

     วันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 08.00 น. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 พลตำรวจตรี ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี 2561 ที่ทางทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ทุกหน่วยจัดโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยจัดให้มีพิธีพวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ชัยมงคล พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะองค์ทาวจตุครามรามเทพและสักการะรูปปั้นจำลอง พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช พิธีวางพวงมาลาหน้าป้ายวีรบุรุษผู้พิทักษ์สันติราษฎ์นครศรีํรรมราช พิธีสงฆ์ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก กองทัพภาคที่ 4 อัยการจังหวัด กต.ตร.จังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ร่วมในพิธีการครั้งนี้ด้วย

Copyright © 2018. All Rights Reserved.